Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 297

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5910 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Więcbork
2019 5867 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5875 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5817 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Wiatrakowa” ulicy w Wituni
2019 5816 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2019 5818 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Brzozowej działki nr 58, 59, 62, 63 i 64 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5820 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5819 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2019 5131 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5091 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork
2019 4886 2019-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4655 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4615 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3858 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 3685 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/65/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2019 3686 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 3162 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
2019 2674 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2586 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2585 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
2019 2588 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2019 2587 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2019 2026 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 1884 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
2019 1883 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork
2019 1882 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2019 1887 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1886 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2019 roku
2019 1885 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza
2019 1338 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1339 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 762 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 721 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 502 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2018 6988 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2018 6931 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6056 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 6055 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6058 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6057 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork
2018 5735 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XVLIII/367/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5736 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2018 5737 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Janusza Korczaka” w Więcborku
2018 4951 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork.
2018 4952 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4861 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4401 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4375 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Więcborku
2018 4319 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 4294 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2018 4295 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2018 3617 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/340/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza
2018 3616 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/342/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Więcbork, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3618 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/337/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2018 3620 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/336/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2018 3619 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/338/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 3532 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3533 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3048 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3049 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3055 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 2565 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
2018 2564 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu
2018 2675 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2018 2617 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1948 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1869 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/315/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 1802 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/317/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2018 roku
2018 1870 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/316/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 1872 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/313/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2018 1871 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/314/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Więcbork
2018 1202 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1106 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/310/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 621 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Więcbork
2018 30 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2017 5248 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic „Sosnowa” i „Weterynaryjna” w Więcborku
2017 5249 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” w Wituni
2017 5175 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 5066 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2017 5067 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5068 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2017 3836 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3837 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2017 3782 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
2017 3784 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
2017 3422 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wyzwolenia” w Więcborku
2017 3421 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bojowników o Wolność i Demokrację” w Więcborku
2017 3420 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „29 Stycznia” w Sypniewie
2017 3423 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „I Armii Wojska Polskiego” na ulicę „Wojska Polskiego” w Więcborku
2017 3426 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „28 Stycznia” w Więcborku
2017 3425 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w Więcborku: „Salomona Jaszuńskiego”, „Wandy Wasilewskiej”, „Franciszka Zubrzyckiego” i „Mieczysława Wągrowskiego”
2017 3424 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” i „Hanki Sawickiej” na ulicę „Ignacego Krasickiego” w Więcborku
2017 3149 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Więcbork instrumentem płatniczym
2017 2635 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2434 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 2435 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2436 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 1510 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Więcbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 1511 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 1512 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 984 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Więcbork
2017 985 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 479 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych, niebędącym jednostką organizacyjną gminy Więcbork, a realizującym zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2017 159 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017
2016 4933 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2016 4297 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4296 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2016 4298 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2016 4300 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2016 4299 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania
2016 3733 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 października 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 3420 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu
2016 2477 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2476 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody
2016 2475 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 2480 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2479 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 2478 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1569 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork”
2016 1268 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2016 728 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2016 456 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
2016 193 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016
2016 17 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2015 4000 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3999 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2015 3998 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2015 4003 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami
2015 4002 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
2015 4001 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2015 3305 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2015 3113 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2015 3069 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3070 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2718 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2077 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2015 2081 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1743 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 1744 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2015 1533 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2015 1534 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2015 1283 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015
2015 979 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
2015 980 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 981 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
2014 3870 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Więcborku
2014 3108 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2014 3109 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2014 3107 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2014 2614 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2615 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2288 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2014
2014 2174 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logotyp) Więcborka oraz zasad jego użytkowania i wykorzystywania
2014 2173 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
2014 2172 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk na plaży miejskiej w Więcborku
2014 2177 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 2176 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 2175 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2014 1449 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1024 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/350/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2014 1023 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1026 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/358/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 1025 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/355/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy
2014 715 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork
2014 400 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork
2014 401 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 402 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2013 4244 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork
2013 3599 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3598 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2013 3597 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2013 3602 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2013 3601 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2013 3600 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2013 3253 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Więcbork
2013 3252 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. uchylająca uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Więcborku
2013 3255 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3254 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2770 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Kolejowej w Więcborku
2013 2539 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013
2013 2458 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku
2013 2378 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
2013 2379 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku
2013 2380 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Więcborku
2013 1788 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Więcbork
2013 1559 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1558 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1561 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1560 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2013 1075 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Więcbork na lata 2013 – 2017
2013 1022 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1021 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1023 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1025 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
2013 1024 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
2013 736 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 3787 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9 położonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork.
2012 3786 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działek nr 104/1-a i 103/6 położonych w obrębie wsi Witunia, gmina Więcbork.
2012 3788 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług „Przy Stadionie” w Więcborku.
2012 3790 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działek nr 109/3, 109/5, 109/7, 195/17, 256/3 położonych w obrębie wsi Lubcza, gmina Więcbork.
2012 3789 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działki nr 25/6 położonej w obrębie wsi Czarmuń, gmina Więcbork
2012 3754 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2012 3755 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3752 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Więcbork
2012 3753 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3758 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 3759 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku.
2012 3756 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3757 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2913 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany nawy ulicy w Więcborku.
2012 2912 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody
2012 2910 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2012 2916 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2012 2919 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2918 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2012 2917 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2012 1872 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2012 1843 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1637 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Więcborka
2012 1555 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2012 1491 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2012 1251 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2012 1252 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Więcbork
2012 848 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2012 roku
2012 561 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Frydrychowo
2012 560 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork
2012 562 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeleń
2012 564 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sypniewo
2012 563 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo
2012 349 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 348 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork
2012 351 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2012 350 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 93 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2012
2012 94 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Więcbork i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 3306 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłowo
2011 3305 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2011 3308 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pęperzyn
2011 3307 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabartowo
2011 2682 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2011 2681 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2011 2680 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Więcbork
2011 2685 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 2684 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2683 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 2322 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 października 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2011 2266 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Puszcza
2011 2265 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębiec
2011 2264 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2267 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dalkowo
2011 2270 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Runowo Krajeńskie
2011 2269 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarmuń
2011 2268 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dwór
2011 2121 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Więcborku
2011 1999 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1608 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górowatki
2011 1609 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzyszkowo
2011 1502 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1503 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2011 1490 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1408 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witunia
2011 1407 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewek
2011 1406 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchorączek
2011 1411 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewska Osada
2011 1410 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiłowo
2011 1409 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłka
2011 760 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
2011 448 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2011 248 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2011 93 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2011
2010 2458 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2010 2459 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/420/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2010 2456 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/412/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Witunia
2010 2457 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/418/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 2462 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/423/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2010 2463 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/424/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2460 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/421/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatków
2010 2461 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/422/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2010 2035 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/404/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr A. Gacy i dr J.Łaskiego- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza
2010 2036 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/405/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2010 2037 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/406/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Więcborku
2010 1739 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/389/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1740 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/390/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic.
2010 1741 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1566 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty.
2010 1563 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu tego Sołectwa oraz zmiany niektórych innych uchwał
2010 1561 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2010 1565 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Więcbork
2010 1562 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1564 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork.
2010 1392 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1391 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1369 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2010 1370 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork i uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2010 1213 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 672 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork.
2010 673 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Więcbork