Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 413

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5747 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi
2019 5650 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2019 5651 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 5062 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cegielnianej w Tucholi
2019 5063 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 4695 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 4631 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3901 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania terenowi znajdującemu się w narożniku pomiędzy frontem budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury, a ścianą budynku przy posesji plac Zamkowy 7A nazwy „Skwer im. Zenona Korytowskiego”
2019 3900 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3902 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Tucholi nad jeziorem Głęboczek
2019 3904 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 3903 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Warszawskiej w Tucholi
2019 3105 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 3104 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Tuchola
2019 3107 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Tuchola w 2019 r.
2019 3106 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Tuchola na 2019 rok
2019 2690 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Tucholi nad jeziorem Głęboczek
2019 2626 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 2627 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Warszawskiej w Tucholi
2019 2628 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 2075 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2019 r.
2019 2076 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2077 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 1346 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1347 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1054 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola
2019 1053 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023
2019 1056 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 1055 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 670 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 595 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2020 rok
2019 596 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 597 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków
2019 78 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 77 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 6271 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 6270 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6274 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2018 6275 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 6272 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2018 6273 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy
2018 5875 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5876 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 5873 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/407/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 5874 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2018 5877 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 5880 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/416/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023
2018 5881 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2018 5878 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 5879 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 5484 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/402/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła
2018 5485 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/405/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 4523 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/393/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 4524 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/394/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior+".
2018 4148 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/389/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3963 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/382/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1469/11 położonej przy ul. Świeckiej w Tucholi
2018 3964 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/385/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3771 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/379/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3687 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/378/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola
2018 3314 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2018 3313 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/368/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1664 położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz
2018 3312 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3317 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/373/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3316 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/375/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 3315 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3073 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/359/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 3072 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/358/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi
2018 3071 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/357/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 3076 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/363/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3075 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2018 3074 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/360/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola
2018 2474 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2018 2473 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2476 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018 2475 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 2112 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 1627 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2018 1628 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 1196 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 1197 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tucholi
2018 1198 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 439 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/325/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2018 440 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/327/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 441 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/328/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4695 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4696 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 4693 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
2017 4694 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2017 4697 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4700 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tuchola instrumentem płatniczym
2017 4701 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 4698 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2017 4699 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2017 4434 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/298/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 4051 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 4052 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/296/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3606 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3592 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/276/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wspierania kobiet w ciąży, rodzin oraz dzieci o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2017 3593 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3594 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/281/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 3269 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 3268 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 3271 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3270 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2017 3066 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 3067 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2837 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "15 Lutego" położonej w miejscowości Tuchola
2017 2838 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 2835 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2017 2836 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2017 2841 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 2842 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2839 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola
2017 2840 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 2365 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2185 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2184 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy A. Janta - Połczyńskiego w obrebie ewidencyjnym Miasto Tuchola
2017 2187 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2017 2186 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1862 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Tuchola
2017 1863 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1628  położonej w Tucholi przy ulicy Plaskosz
2017 1864 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 1157 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 1094 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1095 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 1096 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 930 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wysokiej Wsi w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz gm. Tuchola
2017 931 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 730 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 445 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 444 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chojnickiej w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola.
2017 447 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2017 446 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2016 4907 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2016 4908 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 4909 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2016 4656 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2016 4247 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4246 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2016 4245 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 4248 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 4251 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/188/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 4250 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/187/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4249 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 3647 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3646 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 3645 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2016 3650 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2016 3649 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Białowieża.
2016 3648 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Tuchola.
2016 3298 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 września 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 3299 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 2733 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2016 2734 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 2216 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/159/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 2217 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2218 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1914 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2016 1915 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1517 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 1737/12, w obrębie ewidencyjnym Tuchola
2016 1518 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2016 1519 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1010 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola
2016 1011 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 489 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Tuchola oraz insygniów w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Tucholi.
2016 490 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/134/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2016 497 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola
2016 308 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2015 4713 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2015 4712 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 4711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2015 4714 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2015 4717 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola
2015 4716 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
2015 4715 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
2015 3957 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3956 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2016 r.
2015 3955 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2015 3960 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 3959 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3958 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 3444 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określeniametody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 3244 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2015 3243 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2015 3246 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 3245 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 2836 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2837 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 2788 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 2125 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 2126 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum.
2015 1776 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat lub czas nieoznaczony.
2015 1437 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 1438 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola
2015 996 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 954 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków
2015 955 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2015 641 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2015 642 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola.
2015 643 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 640 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 639 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola.
2015 591 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 592 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 239 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2014 3915 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok
2014 3916 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 3859 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola.
2014 3860 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2014 3861 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 3604 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 3603 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 3602 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2014 3607 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 3606 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2014 3605 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2966 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/378/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2014 2967 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/379/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 2597 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2014 2580 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2014 2579 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2014 2582 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy
2014 2581 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2043 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2014 2044 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2045 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2014 1728 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/358/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Tucholi.
2014 1519 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/347/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Tuchola oraz łańcuchów Burmistrza Tucholi i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi.
2014 1074 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 1073 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2014 1076 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/345/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchola za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 1075 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/344/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 622 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2014 598 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 254 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 253 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 255 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2014 257 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 256 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2014 12 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014 rok
2013 4222 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2013 4223 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 3651 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3652 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3653 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stobnie gmina Tuchola
2013 3648 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2013 3649 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2014 r.
2013 3650 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 3657 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 3658 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3659 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 3654 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Raciążu gmina Tuchola
2013 3655 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie gmina Tuchola
2013 3656 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie gmina Tuchola
2013 3174 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 2883 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola
2013 2884 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2013 2571 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola
2013 2298 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2299 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 1791 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2013 1792 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1370 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Tucholi
2013 935 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 936 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 819 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 820 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości w części dotyczącej wymagań stawianych przedsiębiorcy ubiegającemu się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 535 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/237/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2013 536 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 318 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013 rok
2013 317 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2013 316 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2013 319 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Tucholi za osiągnięcia sportowe.
2013 322 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Tucholi do określenia wysokości i sposobu ustalania cen za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Bladowie.
2013 321 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 320 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2012 3872 2012-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tuchola
2012 3637 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3638 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wykonania zabiegu pielęgnacyjnego na pomniku przyrody
2012 3295 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 3296 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. uchylająca Uchwałę nr XL/346/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i ulg w podatku rolnym
2012 3297 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2012 3294 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 3291 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 3292 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2012 3293 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3302 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3303 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2012 3304 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 3301 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3298 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2012 3299 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3300 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2396 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2012 2319 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2318 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2321 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2320 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 2000 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2001 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2002 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Raciążu
2012 1417 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie Gminy Tuchola
2012 1416 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2012 1419 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
2012 1418 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2012 999 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 965 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Stobno na sołectwo Stobno i sołectwo Białowieża.
2012 882 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stobno.
2012 603 2012-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tuchola
2012 386 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
2012 73 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2012 r.
2011 3375 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2011 3376 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
2011 3377 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Tuchola”
2011 2620 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2619 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
2011 2618 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2011 2621 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 2624 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2011 2623 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola
2011 2622 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2382 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
2011 2383 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2030 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Tucholskiego Ośrodka Kultury.
2011 2031 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2011 1991 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale obszaru Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2011 1992 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1800 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/62 /11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujący część obrębu ewidencyjnego Tuchola
2011 1698 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola
2011 1675 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1676 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 1333 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie miasta Tuchola pomnika ks. ppłk Józefa Wryczy
2011 1334 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
2011 1293 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową i zieleń w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi.
2011 1048 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1049 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w Raciążu
2011 1050 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Tuchola
2011 1015 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 1016 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013
2011 1017 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 794 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.
2011 738 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola
2011 608 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa i komunikacji działek nr 1649/2, nr 1649/3, nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15 przy ulicy Plaskosz w Tucholi.
2011 251 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2011 rok
2011 252 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata na lata 2011–2021
2011 253 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2567 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2568 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru.
2010 2565 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2010 2566 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2010 2569 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2010 2572 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/471/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchola.
2010 2573 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/472/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2570 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/465/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Tuchola oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki.
2010 2571 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/466/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie Gminy Tuchola.
2010 2124 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2104 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/457/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1761 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola
2010 1762 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013
2010 1764 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 1456 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2010 1457 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/426/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2010 1170 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej, usług turystycznych i zieleni działek nr 961, nr 962 i nr 976 w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.
2010 1144 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2010 1143 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania
2010 1142 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/409/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm. Tuchola.
2010 1126 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.
2010 674 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/386/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 675 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
2010 312 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej
2010 313 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 114 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2010 116 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/375/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2010 115 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/371/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2010 rok
2010 117 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 119 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola
2010 118 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/378/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2009 2591 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - ul. Podmiejska
2009 2592 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej
2009 2576 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147/2, 149, 148/3, 148/4, 148/5 w Tucholi przy ul. Chojnickiej
2009 2588 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 869/1 i 876/9 w Tucholi przy ul. Mickiewicza.
2009 2237 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/361/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2009 2236 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/360/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2234 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/358/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2009 2235 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/359/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2009 2239 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2238 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/362/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru
2009 1884 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1883 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1826 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i iepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola.
2009 1682 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Tuchola.
2009 1681 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2009 1683 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legbądzie.
2009 1493 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola.
2009 1482 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tuchola.
2009 1144 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2009 1145 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola
2009 1143 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
2009 1142 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen za przyjmowanie i składowanie odpadów na międzygminnym składowisku odpadów w Bladowie
2009 1146 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków oraz zasad wynagradzania za inkaso
2009 1147 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 1141 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola
2009 1060 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2009 298 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola
2009 118 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/260/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2009 r.
2009 63 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/264/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Tuchola
2009 64 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności