Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 455

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5889 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 5888 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
2019 5887 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Drogosław, gm. Szubin.
2019 5890 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5893 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2019 5892 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2020 rok.
2019 5891 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5238 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
2019 5239 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5240 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 4596 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławka.
2019 4595 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo.
2019 4594 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Kołaczkowo gmina Szubin.
2019 4597 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin.
2019 4600 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 4599 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2019 4598 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szubina do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej.
2019 4067 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w przysiółku Nadkanale, gm. Szubin.
2019 4066 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej w miejscowości Tur, gm. Szubin.
2019 4068 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
2019 4070 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 4069 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4034 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dalekiej i Cegielnianej w Szubinie.
2019 3417 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3416 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 3418 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin.
2019 3420 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 3419 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
2019 3377 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Wąsoszu nad Jeziorem Wąsoskim.
2019 2862 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych.
2019 2839 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Szubin w 2019 roku.
2019 2533 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 2534 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2535 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 1680 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żurczyn, gm. Szubin.
2019 1681 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.
2019 1682 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 1008 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 1007 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
2019 1009 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 1011 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 1010 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 372 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 298 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 295 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 297 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2019 294 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 296 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
2019 219 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2018 6460 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6459 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2019 rok.
2018 6461 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 6463 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 6462 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 6455 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Głęboczek, gm. Szubin.
2018 6456 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanisławka, gm. Szubin.
2018 6457 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
2018 6454 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i wewnętrznym, położonym w miejscowości Grzeczna Panna, gm. Szubin.
2018 6458 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2018 6452 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin.
2018 6453 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin.
2018 5825 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/576/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin.
2018 5826 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/580/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin.
2018 5489 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/592/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
2018 5490 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/593/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
2018 5491 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 5038 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/584/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5037 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/583/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5040 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 5039 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/585/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 4340 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/572/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4339 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/567/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 4342 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/575/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 4341 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/573/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 4115 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/557/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania.
2018 4116 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/558/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szubin.
2018 4113 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/554/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.
2018 4114 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/556/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 4119 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/561/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin.
2018 4120 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 4117 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/559/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.
2018 4118 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/560/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
2018 3216 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/553/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3215 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 3214 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/549/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
2018 2979 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/539/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2018 2978 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/535/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.
2018 2980 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/541/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.
2018 2982 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 2981 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/543/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 2365 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/527/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.
2018 2364 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/521/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 2363 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/520/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.
2018 2368 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 2367 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/529/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2366 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 1469 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/509/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
2018 1468 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/508/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.
2018 1467 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/507/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.
2018 1470 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/510/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin.
2018 1473 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/518/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 1472 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/515/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin.
2018 1471 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/514/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin.
2018 831 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/503/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żurczyn, gm. Szubin.
2018 830 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/504/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.
2018 829 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 834 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/499/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Kubuś Puchatek" w Szubinie oraz nadania mu statutu.
2018 833 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/500/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Kubuś Puchatek" w Szubinie.
2018 832 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/502/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wolwark, gm. Szubin.
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/493/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonych w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/494/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
2017 4987 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/479/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4986 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/478/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Gąbin, gm. Szubin.
2017 4985 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/477/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin.
2017 4990 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 4989 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/481/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
2017 4988 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/480/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2018 rok.
2017 4190 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 4189 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2017 4188 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/463/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2017 4193 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 4192 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4191 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 3841 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2017 3840 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
2017 3843 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 3842 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/460/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
2017 3482 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin.
2017 3483 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin.
2017 3481 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin.
2017 3479 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
2017 3480 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic.
2017 3487 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 3488 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 3486 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin
2017 3484 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/416/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie i nadania jej statutu
2017 3485 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/417/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16
2017 3135 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/405/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 2727 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina
2017 2728 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 2392 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/384/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin
2017 2391 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin
2017 2393 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/385/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i ulicy położonych w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
2017 2395 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 2394 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin
2017 1981 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/372/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2017 1905 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/370/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 1904 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/369/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1907 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/381/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 1906 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 1065 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 1066 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/363/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
2017 1067 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/364/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 572 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/357/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 573 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 574 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 281 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2017 280 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 279 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 282 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2017 285 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2017 284 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin
2017 283 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin
2016 4903 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019
2016 4797 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4796 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury
2016 4798 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2016 4800 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 4799 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3926 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3925 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2017 rok
2016 3927 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3930 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 3929 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
2016 3432 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/306/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Łachowie, Kornelinie i Rynarzewie gm. Szubin oraz ulicy położonej w Trzcińcu gm. Szubin
2016 3431 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/305/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
2016 3430 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/304/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
2016 3435 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 3434 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/309/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3433 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 2967 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2840 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/286/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Szubina
2016 2839 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
2016 2841 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
2016 2843 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2842 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2028 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/267/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2027 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
2016 2026 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/265/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2016 2029 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/268/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu
2016 2032 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2031 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/271/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2030 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/270/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1510 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/250/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin
2016 1509 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/248/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
2016 1508 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/247/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubina, gmina Szubin
2016 1511 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/251/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szubinie oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie
2016 1514 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/255/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 1513 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/254/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1512 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2016 937 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2016 938 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/238/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 935 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki i ulicy położonej w Szubinie-Wsi gm. Szubin
2016 936 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2016-2020
2016 941 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/243/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2016 942 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 939 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/240/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2016 940 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/242/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
2016 600 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
2016 601 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
2016 602 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
2016 597 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
2016 598 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
2016 599 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
2016 603 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
2016 607 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
2016 608 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 609 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 604 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
2016 605 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
2016 606 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
2016 596 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
2016 595 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
2016 591 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin
2016 590 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
2016 592 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2016 594 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
2016 593 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
2016 222 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/185/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słonawy
2016 221 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/184/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skórzewo
2016 220 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/183/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Małe
2016 225 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/188/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
2016 224 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/187/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smolniki
2016 223 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/186/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupy
2016 219 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/182/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Duże
2016 215 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/178/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nadkanale
2016 214 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szubin
2016 213 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 218 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/181/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rynarzewo
2016 217 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/180/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Retkowo
2016 216 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/179/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pińsko
2016 235 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/198/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żędowo
2016 234 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/197/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zamość
2016 233 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/196/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
2016 238 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/202/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2016 237 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 236 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/199/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurczyn
2016 232 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/195/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wrzosy
2016 228 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/191/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szubin-Wieś
2016 227 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/190/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szkocja
2016 226 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/189/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szaradowo
2016 231 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/194/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark
2016 230 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/193/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wąsosz
2016 229 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/192/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tur
2015 4341 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
2015 4340 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
2015 4342 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
2015 4344 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
2015 4343 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
2015 4336 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4335 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin, Rynarzewo i Łachowo gm. Szubin
2015 4337 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4339 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
2015 4338 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin
2015 4351 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/160/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
2015 4350 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/159/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
2015 4352 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
2015 4354 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 4353 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
2015 4346 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
2015 4345 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
2015 4347 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
2015 4349 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/158/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
2015 4348 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/157/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
2015 3504 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3503 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3505 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2015 3507 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3506 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/136/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2016 rok
2015 3240 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 3241 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3100 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2015 3099 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 3098 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 091034C Łachowo - Szubin - Nowy Świat i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej
2015 3101 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
2015 3104 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3103 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto
2015 3102 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2015 2633 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2632 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy i Trzcińcu obręb geodezyjny Zamość gm. Szubin
2015 2635 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2634 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2015 2475 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2015 2476 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2477 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2199 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2015 2198 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 2201 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2200 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1811 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
2015 1810 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin
2015 1813 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1812 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin
2015 1581 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki, Stanisławka, Dąbrówka Słupska, Małe Rudy i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
2015 1582 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1376 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1289 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 806 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skórzewo i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
2015 805 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2015 807 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 809 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 808 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 578 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
2015 354 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2015 355 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 356 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 104 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 105 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2015 rok
2014 3792 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3465 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LIII/421/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3062 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/416/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 rok
2014 3061 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/411/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2014 3064 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3063 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/417/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2804 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/405/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2803 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/404/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2014 2806 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 2805 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/408/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2510 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/394/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Zamość
2014 2509 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/393/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2014 2508 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/392/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin i Skórzewo gm. Szubin
2014 2511 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/395/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Nadkanale
2014 2514 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/400/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 2513 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21
2014 2512 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/396/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2014 2348 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin
2014 2349 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1914 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin
2014 1915 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1916 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1650 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1649 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy
2014 1652 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1651 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
2014 1388 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1389 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
2014 1390 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 808 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwały zmieniajacej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 809 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Skórzewo gm. Szubin
2014 810 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 561 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 2/2013 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/3/2012 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 30 października 2012 r.
2014 250 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 249 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zamość gm. Szubin
2014 252 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 251 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 53 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2013 4030 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szubin
2013 4029 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 4032 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4031 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/308/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Samoklęski Małe gm. Szubin
2013 3182 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
2013 3183 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2014 rok
2013 3184 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2936 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2851 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2826 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kowalewo gm. Szubin
2013 2629 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Smolniki gm. Szubin
2013 2313 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
2013 2314 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
2013 2315 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2013 2137 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2136 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 2139 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2138 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ul. Winnica w Szubinie
2013 1726 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie
2013 1727 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2013 1728 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1228 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 1229 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z realizacją nowej inwestycji
2013 856 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie
2013 855 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/223/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 858 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina
2013 857 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin
2013 261 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 23 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3565 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2012 3564 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2012 3567 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3566 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szubin
2012 2440 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2012 2439 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2012 2441 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gąbin gm. Szubin
2012 2443 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2442 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2013 rok
2012 2234 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2235 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2236 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2012 1894 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1893 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin
2012 1896 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1895 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin i Mąkoszyn gm. Szubin
2012 1670 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/217/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin
2012 1671 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin
2012 1533 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1534 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2012 1303 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
2012 1304 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
2012 1305 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1099 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin
2012 1101 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 930 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 931 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 735 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw
2012 734 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury
2012 737 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej i ulicy położonym w miejscowości Szkocja i Kowalewo gm. Szubin
2012 736 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wrzosy
2012 217 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok
2012 34 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 3368 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania
2011 3369 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. Szubin
2011 2366 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brzózki gm. Szubin
2011 2342 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2011 2343 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw
2011 2344 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skórzewo.
2011 2339 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2340 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2012 rok
2011 2341 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2353 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kcyńskiego
2011 2354 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2011 2355 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2011 2352 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
2011 2349 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
2011 2350 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2351 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 1442 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1441 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 1446 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 1443 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Szkocja
2011 1196 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1013 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr LIII/445/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin
2011 988 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr LIII/444/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin
2011 586 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin
2011 587 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin
2011 435 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/424/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie
2011 117 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok
2011 118 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin