Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 315

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5745 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5219 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5120 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 5121 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 5122 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4816 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 4643 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr x/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski
2019 4644 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4645 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 3986 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
2019 3987 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 3899 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski
2019 3736 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski
2019 3737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski
2019 3738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 3176 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”
2019 3177 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2645 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2019 2646 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2647 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1828 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 1161 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski
2019 1124 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski
2019 1125 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski
2019 1126 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku
2019 504 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2018 6902 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 6811 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021
2018 6681 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2018 6616 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 6615 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6614 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 6617 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 6620 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6619 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6618 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego
2018 5839 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski
2018 5806 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5807 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku
2018 5703 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LII/412/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5568 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/414/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 5569 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/415/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2018 5570 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5277 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/403/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5191 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 5192 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4808 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/401/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4434 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4514 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4297 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4298 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 4179 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2018 4180 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2018 3647 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 3477 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3476 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3475 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 3478 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim
2018 3481 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2018 3480 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3479 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 2919 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2890 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski
2018 2891 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2494 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 2431 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/348/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2391 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2344 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/355/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2018 2345 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/356/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1575 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 1576 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2018 989 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 913 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski
2018 914 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r.
2018 915 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 569 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 568 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 567 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 570 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 594 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2018 572 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 571 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku
2018 296 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 5383 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2017 5382 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 5385 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5384 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 4808 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4819 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 4719 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 4720 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2017 4721 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4175 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3801 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3734 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
2017 3733 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2017 3427 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3354 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utrzymania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 3355 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/270/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3028 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3029 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 3030 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 2532 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2533 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 2534 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2196 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2197 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 1744 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/230/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 1636 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/239/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1635 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/236/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 1638 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/241/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2017 1637 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/240/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2017 961 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 962 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo
2017 903 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 904 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski
2017 905 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2017 577 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 550 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”
2017 551 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 552 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 4886 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 4854 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2016 4855 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4856 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 4469 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 4241 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4240 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr xxi/186/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 4239 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 4244 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4243 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4242 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3644 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3396 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/174/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.
2016 3078 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2125 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2126 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie dpadami komunalnymi
2016 2123 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2016 2124 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2127 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2130 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 2135 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2128 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2016 2129 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 1515 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 1516 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 1520 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 986 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej
2016 987 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2016 392 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski
2015 4676 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2015 4677 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3947 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2015 3946 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 3948 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 3950 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3949 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 3945 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2641 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim
2015 2642 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2643 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego.
2015 1906 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1905 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2015 1908 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Solec Kujawski
2015 1907 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2015 902 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie udzielania przez Gminę Solec Kujawski regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2015 903 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 904 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pominika przyrody
2015 333 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/30/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2014 3911 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu mias ta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok
2014 3912 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2014 3913 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3216 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/395/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 2654 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/392/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski
2014 2433 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1948 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2014 1949 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/373/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2014 1950 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/374/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2014 1710 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia tyrybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 988 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Solec Kujawski
2014 989 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2014 623 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2014 624 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020"
2014 625 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski
2014 245 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/333/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu osiedla Leśnego
2014 244 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 246 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 248 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2016
2014 247 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 4171 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2013 4170 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 4169 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok
2013 4174 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego
2013 4173 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2013 4172 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3909 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3908 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 3907 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3910 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3913 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3912 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3911 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2916 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2013 2917 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 2918 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2013 2758 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.
2013 2739 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
2013 2740 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym położonemu w Solcu Kujawskim.
2013 2741 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2013 2332 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kujawska, sołectwa Otorowo - Makowiska, sołectwa Przyłubie.
2013 2331 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu osiedla Staromiejskie, osiedla Leśnego, osiedla Toruńskiego, osiedla Robotniczego.
2013 2330 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2013 2333 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu osiedla Rudy.
2013 2336 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2335 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.
2013 2334 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na obwody głosowania.
2013 1296 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom gminnym, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa.
2013 907 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 908 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2013 909 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw drogom, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa.
2013 610 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 524 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok.
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 67 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2012 3535 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/187/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku.
2012 3339 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3340 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 3333 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
2012 3335 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.
2012 3341 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Solec Kujawski.
2012 3345 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim.
2012 3346 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.
2012 3342 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2012 3343 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.
2012 2309 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2308 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 2310 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2312 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.
2012 2311 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
2012 1773 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1774 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.
2012 1489 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 1490 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski.
2012 1368 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.
2012 1150 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Biała Góra”.
2012 1107 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 814 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku
2012 815 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 816 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2012 511 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 3351 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
2011 2655 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2012 R.
2011 2654 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2653 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2659 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 2657 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2656 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2011 2310 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie gminy Solec Kujawski.
2011 2311 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2312 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 1912 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1913 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie gminy Solec Kujawski, trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 1449 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim
2011 1450 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawski
2011 1451 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2013"
2011 1321 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów targowo - wystawinniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim
2011 1212 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski oraz dalszego postępowania z nimi
2011 1018 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011r. ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2011 770 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada
2011 273 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2011 272 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim
2011 275 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim.
2011 274 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2011 168 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w splacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 66 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2011.
2011 67 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.
2010 2998 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SOLCU KUJAWSKIM ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA
2010 2282 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2010 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2011 R.
2010 2281 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE: OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2010 2284 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU ROLNEGO
2010 2283 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE:WZORÓW FORMULARZY DOTYCZĄCYCH PODMIOTU I PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM
2010 1963 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XL/314/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec Kujawski
2010 1672 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim
2010 1520 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położnego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
2010 1482 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2010 1481 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.
2010 1483 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski
2010 1163 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym i Wspólnotom Mieszkaniowym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.
2010 1164 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych i w budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski
2010 1093 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7
2010 110 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 r.
2009 2612 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2009 2148 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2149 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2150 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 1926 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1788 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 1216 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2009 1217 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2009 1214 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 1215 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 889 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim
2009 201 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 r.
2009 170 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 169 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe