Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 316

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5795 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5794 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5796 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 5798 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 5797 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Szczekarzewo
2019 5301 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 4469 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 4470 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe
2019 3897 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2019 3898 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 3586 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku
2019 3587 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3588 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec
2019 3078 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 2766 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia sołectwa Szczekarzewo z sołectwem Likiec oraz nadania statutu sołectwu Likiec
2019 2765 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2019 2767 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska oraz nadania statutu Sołectwu Wioska
2019 2769 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 2768 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2219 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 1288 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019 r.
2019 706 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Likiec
2019 705 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Szczekarzewo
2019 704 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 709 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wólka
2019 708 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Wólka
2019 707 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wólka
2019 267 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 266 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2019 268 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 270 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 269 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 5840 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 5841 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/329/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5219 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 5220 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2018 5221 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/325/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4672 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 4673 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2018 4245 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4244 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 4247 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4246 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 3856 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 3574 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 3575 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku
2018 3576 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 2673 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 1816 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1815 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 1818 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.
2018 1817 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe
2018 1514 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1154 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1153 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 1155 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.
2018 1157 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1156 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe
2018 525 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze
2018 526 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2018 527 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 147 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/262/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2018 148 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018.
2017 5299 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5298 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2017 5300 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX256/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 5302 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 5301 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe
2017 4392 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków
2017 4374 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4373 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 4376 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4375 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3710 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 3711 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 3712 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3388 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 3389 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3027 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 2868 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 2346 2017-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 2311 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 1737 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1738 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1735 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 1736 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1739 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1742 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1743 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
2017 1740 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1741 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 894 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 611 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe
2017 610 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 609 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 614 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 613 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 612 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 384 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017.
2017 235 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2017 236 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4489 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4488 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4487 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 4492 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 4491 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2016 4490 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3802 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3801 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 3800 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 3803 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Józefkowo
2016 3806 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Łąkie
2016 3805 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Szczekarzewo
2016 3804 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wólka
2016 3388 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 3197 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3178 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 3179 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3181 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3162 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3161 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 3165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3163 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe
2016 2946 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2947 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2944 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 2945 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 2948 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2951 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2952 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2949 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2950 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 2293 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2016 2294 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 1989 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 1187 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 823 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 436 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 83 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 82 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2016 85 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 84 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe
2015 3738 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3737 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3736 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 3739 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3742 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefkowo
2015 3741 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe
2015 3740 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3033 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 3034 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 2696 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 2697 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno
2015 2698 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2278 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 2279 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe
2015 2280 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wioska
2015 1529 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 1317 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1319 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1267 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wólka
2015 1266 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 1268 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1270 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1269 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 826 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 637 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 638 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe.
2015 398 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 399 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 342 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 3889 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015.
2014 3191 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3190 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na2015 rok.
2014 3189 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 3194 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie połączenia sołectwa Szczekarzewo z sołectwem Likiec oraz nadania statutu sołectwu Likiec
2014 3193 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2014 3192 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2736 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/308/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 2667 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 2668 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 2455 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2454 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 2457 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe.
2014 2456 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich
2014 2060 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXViII/288/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skepe na rok 2014
2014 1971 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 1970 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Skępe i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1973 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 1972 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 1696 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXViI/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.
2014 1697 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1422 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 1423 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1424 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.
2014 1160 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2014 557 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2014 558 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 559 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 264 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXi/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2013 3807 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3808 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3809 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3238 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na2014 rok.
2013 3239 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3240 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2582 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2581 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2013 2583 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2585 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2584 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2353 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2013 2354 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta i Gminy Skępe
2013 2066 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Skępe działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1289 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1267 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1268 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1269 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1031 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1030 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2013 1033 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/186/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1032 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/185/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 596 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013.
2013 365 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 162 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skepe
2013 161 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 160 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 163 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 166 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 165 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 164 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 2825 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2826 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2827 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe.
2012 2659 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2611 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2612 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 1911 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe.
2012 1912 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Skępe
2012 1329 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska  oraz nadaniu statutu Sołectwu Wioska
2012 1302 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żagno
2012 1294 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchylenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.
2012 1286 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 928 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2012 929 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 226 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2012.
2012 227 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe
2012 228 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skepe
2011 2597 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2598 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2595 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2012 r.
2011 2596 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2601 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 2602 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2599 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2600 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych
2011 2047 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2011 2037 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2038 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1946 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2011 1633 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Wólka.
2011 1632 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo.
2011 1610 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Łąkie.
2011 1611 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.
2011 1494 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.
2011 1456 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Żagno.
2011 1455 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno.
2011 1454 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska.
2011 1457 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno.
2011 1380 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta i gminy Skępe
2011 1389 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1379 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto i gminę Skępe
2011 992 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowgo wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie miasta i gminy Skępe
2011 347 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 295 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy w Skępem na rok 2011
2011 91 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 34 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2948 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2010 2949 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2010 2702 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 2701 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 rok
2010 2700 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015.
2010 2703 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2706 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 2705 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2011.
2010 2704 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2066 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Skępe
2010 1779 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1780 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.
2010 1537 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta i gminy Skępe
2010 1538 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1195 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 977 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 978 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe.
2010 979 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2010 547 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2010 403 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "ORLIK 2012" w Skępem przy ul.Al. 1-go Maja 89
2010 404 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok
2009 2485 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2162 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 rok
2009 2161 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe.
2009 2163 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 2164 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 1636 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Turka
2009 1637 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno
2009 1492 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w mieście Skępe.
2009 1455 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.
2009 1454 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Skępe.
2009 1198 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 932 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania
2009 933 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 429 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie.
2009 428 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe.
2009 146 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2009 r.
2009 145 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 60 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Skępe