Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 353

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5871 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5870 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 5869 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5874 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim.
2019 5873 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5872 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5101 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2019 5100 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2019 5099 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5104 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 5103 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”
2019 5102 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2019 4639 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4640 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3719 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3718 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 3721 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 3720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3118 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 2594 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 2595 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2596 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2019 1878 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 1879 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019
2019 1880 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2019 1304 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 1305 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 1306 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych - Sołectw Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie
2019 919 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.16.2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 723 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 724 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 725 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III\22\2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.
2018 6198 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 6199 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2018 6202 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6203 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 6200 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 6201 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5324 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5325 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5326 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4896 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4897 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4368 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2018 – 2023
2018 4290 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2018 4289 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4291 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4293 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4292 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3944 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3945 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2018 3946 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 3556 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 3555 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
2018 3554 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3557 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2018 3560 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3559 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2018 3558 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2018 3057 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie.
2018 3056 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3059 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 3058 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim.
2018 2508 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2509 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 2510 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie
2018 2197 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/337/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018
2018 1921 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1922 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2018 1923 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2018 1102 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1103 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 492 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 5016 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5017 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie
2017 5014 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 5015 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5018 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2017 5021 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 5022 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie.
2017 5019 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.
2017 5020 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.
2017 4064 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2017 4063 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4066 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
2017 4065 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2017 3701 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3350 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 3351 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3352 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2772 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2773 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2017 2770 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2771 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 2776 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2777 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2017 2774 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2775 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2066 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2067 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2017 1662 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim
2017 1503 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2017 1502 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 1505 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym
2017 1504 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 870 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 871 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 872 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu
2017 502 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 503 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2017 504 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, posiłki, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się
2017 30 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 31 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2017 32 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 4978 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4639 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4640 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4637 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 4638 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4643 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 4644 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4641 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4642 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 3719 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 3675 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/180/ 2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
2016 3674 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3676 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2016 3678 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2016 3677 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz zasad jego ustalania
2016 3354 2016-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 3342 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3052 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2016 3051 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3053 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 3055 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3054 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie
2016 2385 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2325 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 2324 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 2326 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI /159/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
2016 2328 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 2327 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 1853 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1854 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1563 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1564 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1161 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1147 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 725 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 726 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2016 727 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 452 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 451 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniem stawki opłaty za pojemnik.
2016 450 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 455 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym
2016 454 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 453 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 179 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 120 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3883 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV /102/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2015 3884 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3882 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3880 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3881 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3885 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3889 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina w Sępólnie Krajeńskim.
2015 3890 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim.
2015 3888 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3886 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3887 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 3879 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3288 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3031 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3032 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 2607 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 2608 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Sępólno Krajeńskie, udzielających schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2015 2609 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
2015 2076 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 2075 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 2095 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2015 2094 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2015 1767 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 1530 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 1531 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1532 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 982 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 983 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek"
2015 1001 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2015 586 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 293 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 294 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim
2015 295 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2014 3751 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 3724 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3723 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3725 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3727 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
2014 3726 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2014 3082 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2652 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2494 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2493 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2502 2014-09-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2014 2495 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim
2014 2464 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie”
2014 2076 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2077 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2014 2092 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2014 1753 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1446 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1447 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
2014 1448 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2014 1065 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2014 1064 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1066 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2014 1088 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2014 1067 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 735 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 736 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/321/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2014 376 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 73 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 74 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2014 75 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4066 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 4067 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływana członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 4071 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 3973 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3972 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3971 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 3974 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3977 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3976 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok
2013 3975 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2013 3167 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 3168 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2013 2932 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2933 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2013 2934 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 2778 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.
2013 2777 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2780 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2013 2779 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2013 2414 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2415 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2013 1820 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2013 1819 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 1822 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1821 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1563 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 1488 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
2013 1487 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
2013 1489 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1491 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 1490 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2013 1115 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 766 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 219 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2012 3703 2012-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2012 3515 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.
2012 3514 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3516 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3518 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3517 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3510 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3509 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3511 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3513 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok
2012 3512 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2012 3519 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3526 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3525 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3527 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3529 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2012 3528 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3521 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3520 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3522 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3524 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3523 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 2076 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2012 2068 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 1834 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy T. Kościuszki  w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.
2012 1481 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie najemcom i dzierżawcom tych lokali
2012 1149 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2012 847 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XiX/130/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2012 534 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2012 294 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2012 – 2016
2012 199 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok
2011 2956 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2955 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2954 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2957 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 r.
2011 2960 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Sępólno Krajeńskie
2011 2959 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2958 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 2589 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Sępólno Krajeńskie
2011 2115 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2116 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6
2011 1933 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 1437 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle i nadania mu Statutu.
2011 1438 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwały określające granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2011 1247 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1248 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2011 977 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na 2011 rok.
2011 898 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 331 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2011 332 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 333 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2011 rok
2011 88 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok
2010 2768 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/373/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r
2010 2769 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/374/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 r
2010 2767 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/372/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2765 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/370/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2766 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/371/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r
2010 2773 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2774 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie finansowania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2772 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na 2011 r
2010 2770 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2010 2771 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2010 2114 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LI/366/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Sępólno Krajeńskie do kategorii dróg gminnych
2010 2115 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych
2010 1901 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/360/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.
2010 1902 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/361/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 1613 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 1329 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/336 /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2010 991 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 992 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 911 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/318/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 912 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 913 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/320/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 64/2 w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie
2010 889 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/322/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie Krajeńskim.
2010 888 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/321/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.
2010 650 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/314/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Krajeńskie.
2010 600 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie
2010 241 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/298/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/147/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 240 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok.
2009 2248 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/194/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2252 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 2249 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2251 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 2250 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 1626 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
2009 951 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/237/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2009 578 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.