Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 316

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5808 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/127/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5635 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5634 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/115/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5637 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/122/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mogilno
2019 5636 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 5053 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/106/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022”
2019 4996 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 3725 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Mogilna w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 3724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 3727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno
2019 3726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie.
2019 3148 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie
2019 3147 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 3150 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 3149 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 2611 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2563 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2564 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2561 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2562 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 2565 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogilno
2019 2568 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gębice
2019 2569 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2019 roku
2019 2566 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Mogilnie oraz nadania jej statutu
2019 2567 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 1700 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mogilno
2019 1605 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 1606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019
2019 1270 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 718 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 719 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 720 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2018 6864 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6863 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2018 6862 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 6865 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno, korzystających z opieki zdrowotnej
2018 6868 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mogilno na lata 2019-2023
2018 6867 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i wymogów formalnych składanych projektów
2018 6866 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno
2018 6111 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2019 r.
2018 6109 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 6113 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6112 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 5212 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/515/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2018 5174 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5173 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 5175 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerkówiec
2018 5177 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilnoi zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5176 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2018 5135 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/514/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2018 4749 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr L/509/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno
2018 4695 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/502/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 4696 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 4697 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/508/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4001 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/495/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 4002 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2018 4003 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2018 3271 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 2859 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/487/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Mogilnie
2018 2795 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 2796 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/483/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2018 2797 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/484/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 2639 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 2507 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2018 roku
2018 1780 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/457/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 1779 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/456/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 1777 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 1781 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/459/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 1784 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/462/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko
2018 1783 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/461/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2018 roku
2018 1782 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/460/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Mogilno przedszkolach publicznych
2018 1107 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 1108 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/446/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych"
2018 434 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/441/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie
2017 5466 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2017 5465 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/423/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 5467 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2017 5469 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie
2017 5468 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/429/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2017 5222 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/421/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4574 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4573 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4575 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 4577 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4576 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2018 r.
2017 4044 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4045 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4017 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 3625 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2017 3624 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 3627 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żabno gmina Mogilno
2017 3626 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/390/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również tryb ich pobierania
2017 3248 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 3249 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 2617 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 2601 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Mogilna
2017 2602 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 2289 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 2290 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2017 2291 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2017 1999 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 1998 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/339/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 2001 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/342/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko
2017 2000 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno
2017 1248 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1  w Mogilnie
2017 1249 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2  w Mogilnie
2017 1250 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Mogilnie
2017 1247 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2017 1244 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 1245 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 1246 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce
2017 1255 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 1256 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mogilno.
2017 1257 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/334/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1254 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1251 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4  w Mogilnie
2017 1252 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Mogileńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1253 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie
2017 867 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 868 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2017 869 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno
2017 506 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2017 505 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 507 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2017 509 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Mogilno oraz zasad używania logo Gminy Mogilno
2017 508 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2016 4821 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2016 4820 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 4823 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4822 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2016 4807 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4808 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 4192 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/260/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4191 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 4193 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/261/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 4195 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/275/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 4194 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/262/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2017 r.
2016 3622 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 3623 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce, dotyczących zmiany przynależności miejscowości Góra z sołectwa Kunowo do sołectwa Strzelce
2016 3198 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 3199 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2883 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 2207 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/220/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2208 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/221/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2016 2206 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2204 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 2205 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/218/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2016 2209 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 2213 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/230/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 2214 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/233/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2016 2212 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/229/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Mogilnie oraz nadania jej statutu
2016 2210 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/223/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2016 2211 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno
2016 1799 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 1440 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 984 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 985 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagrody Burmistrza Mogilna, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.
2016 737 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/174/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 736 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 313 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 314 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/164/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2015 4663 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2015 4662 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 4664 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4666 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/155/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
2015 4665 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3668 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/145/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2015 3622 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3621 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 3623 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2016 r.
2015 3625 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2015 3624 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2015 3317 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3229 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII /120/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3230 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3227 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 3228 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3233 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/126/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Mogilno
2015 3234 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Mogilno
2015 3231 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2015 3232 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 2762 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 2761 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2763 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 2765 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej i wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2015 2764 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1968 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 1969 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia flagi i herbu Gminy Mogilno
2015 1970 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 1736 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 1737 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 66 /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla zamieszkałych na terenie gminy Mogilno uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
2015 1432 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 945 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 946 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 947 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 521 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 522 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom
2015 249 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 250 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilno
2015 251 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2014 3893 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2014 3742 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2014 3741 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3740 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3745 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 3744 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3743 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2015 r.
2014 2928 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/499/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2014-2017”
2014 2894 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/498/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2014 2632 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/487/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”
2014 2631 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/486/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Mogilna”
2014 2633 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/489/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2635 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr xlv/495/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2014 2634 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/494/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2397 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2014 2398 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2014 2017 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/472/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Świerkówiec
2014 1737 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/454/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
2014 1722 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/451/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania ulicy
2014 1723 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/452/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1724 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/453/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2014 1433 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/440/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2014 1434 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/447/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 594 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/422/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2014 242 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 243 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/410/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4211 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014
2013 4187 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4188 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 4189 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mogilno
2013 3538 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/378/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2013 3520 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mogilno w 2014 r.
2013 3521 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/379/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3291 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/361/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2013 2829 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 346/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2013 2830 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2827 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII /344/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2828 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2831 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2013 2834 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Mogilno do kategorii drogi gminnej
2013 2835 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2832 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2013 2833 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) położonych na terenie miasta Mogilna do kategorii dróg gminnych
2013 1713 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/328/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1714 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1371 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 1305 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2013 1306 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.
2013 1307 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 924 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 489 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2013 434 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo- Sportowej w Mogilnie
2013 435 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 18 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2013
2013 19 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2012 3840 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3839 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2012 3842 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3841 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2895 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA NR XXV/253/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2894 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/251/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mogilno w 2013 r.
2012 2893 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 2898 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 2897 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2896 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/252/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 2302 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2301 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2303 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2305 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 2304 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2012 1831 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/228/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie statutu Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
2012 1832 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/231/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Mogilnie przy ul. Mickiewicza 42
2012 1399 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
2012 1398 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 1400 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/218/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Instytucji Kultury Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie
2012 1402 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 1401 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/219/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Mogilno, na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2012 1258 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/208/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w mieście i gminie Mogilno oraz uchwałę w sprawie utworzenia gimnazjów w mieście i gminie Mogilno
2012 1257 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/206/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 1260 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX /211 /12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012 – 2016
2012 1259 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2012 1070 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 1071 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Świerkówiec
2012 1072 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Hallera w mieście Mogilno
2012 904 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/187/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 905 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/193/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Wiecanowo
2012 877 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Mogilno
2012 875 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/189/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Mogilna uprawnienia ustalania ich wysokości
2012 879 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/194/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno
2012 878 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/188/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 501 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/166/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 502 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/175/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 323 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 324 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Padniewie
2012 175 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2012 148 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 87 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
2012 31 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2677 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/140/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2011 2676 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/139/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2012r.
2011 2679 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2678 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/141/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2011 2465 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2464 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2466 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2468 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/135/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2467 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/128/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2425 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2011 2003 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1870 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chabsko
2011 1871 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza w Mogilnie
2011 1807 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2011 1367 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2011 808 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2011 280 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/ 22/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 156 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2011