Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 173

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6045 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 6044 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 6043 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
2019 6048 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2019 6047 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego.
2019 6046 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
2019 5483 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2019 5484 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2019 5485 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski
2019 4025 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski
2019 4026 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
2019 4027 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2977 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2019 2976 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
2019 2978 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2980 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 2979 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 1528 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski
2019 1529 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
2019 1530 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
2019 1040 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
2019 1041 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok.
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok.
2018 6834 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2018 6353 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6352 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6356 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego "Dworkowe Skrzaty" w Lubieniu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski oraz nadania mu Statutu.
2018 6355 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2018 6354 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 5883 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski.
2018 5298 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5178 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
2018 5179 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2018 4813 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 4190 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4189 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4192 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 4191 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 3787 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 3788 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2018 3789 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
2018 2854 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2018 2825 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 2824 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
2018 2827 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2826 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2018 1714 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1715 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.
2018 1716 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 1142 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
2018 1141 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1143 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
2018 1145 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1144 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 294 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich.
2017 5545 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
2017 4491 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2017 4421 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4422 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4423 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2018 rok.
2017 3489 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Lubieniu Kujawskim.
2017 3460 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3461 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.
2017 2919 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 2355 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2017 2354 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2017 2353 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 1992 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 1991 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1994 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2017 1993 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 599 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/192/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich.
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.
2016 4603 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4602 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4604 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2017 rok.
2016 4606 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4605 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2016 3531 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3157 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 3158 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 2850 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2820 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 2819 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2822 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 2821 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/144/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2016 2818 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 2080 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2079 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2082 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2081 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2016 1105 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski
2016 1106 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej– w jedną instytucję kultury
2016 682 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/104/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.
2016 12 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok
2016 13 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.
2015 3756 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2016 rok.
2015 3755 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3754 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3759 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego
2015 3758 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski
2015 3757 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2015 3485 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok
2015 3284 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej i nadania jej statutu.
2015 3285 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej oraz utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z filią Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.
2015 2875 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury -Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej i nadania jej Statutu
2015 2876 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2426 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2015 2427 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1941 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2015 1942 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”.
2015 1943 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2015 898 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 897 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2020
2015 900 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2015 899 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 432 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubień Kujawski
2015 433 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 3223 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3224 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3225 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2015 rok.
2014 2762 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2763 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2014 1077 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 946 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 232 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rok.
2013 4015 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2013 3948 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 3706 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3707 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3708 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 2562 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2120 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2013 1745 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2013 rok.
2013 1731 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2013 1641 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 1640 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1639 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1642 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1645 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2013 1644 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2013 1643 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2013 364 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2012 3250 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3251 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3252 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2350 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2012 2354 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1736 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.
2012 1737 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2012 1738 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.
2012 1318 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze na terenie wsi Kaliska.
2012 728 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych.
2012 602 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.
2012 490 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2012 rok.
2012 482 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lubień Kujawski innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2012 483 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2012 378 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
2012 129 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2756 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2755 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2758 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2011 2757 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2049 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania.
2011 670 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 606 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2011 rok.
2010 2490 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 2491 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2492 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2047 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/212/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 2048 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2010 1821 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic niektórym drogom na terenie wsi Kaliska.
2010 1166 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/191/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej