Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 316

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5801 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 5800 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 5802 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 5804 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica.
2019 5803 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5233 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 5189 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/125/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 5190 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5187 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 5188 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kruszwica.
2019 5191 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 5194 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 5195 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/131/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 5192 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5193 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
2019 4608 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grodztwo przy ulicy Kwiatowej.
2019 4607 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2019 4606 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 4611 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4610 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 4609 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 4193 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 4194 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowo – rekreacyjnego w Chełmcach.
2019 4195 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowo – rekreacyjnego w Polanowicach.
2019 3935 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 3936 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3326 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 3325 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 3328 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3327 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 2613 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2612 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2630 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2632 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy.
2019 2631 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2019 2132 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica.
2019 2133 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 2130 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 2131 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych warunków ich przyznawania sposobu obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2019 2136 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica.
2019 2137 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kruszwica.
2019 2134 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 2135 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 1428 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 1429 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowo – rekreacyjnej w Racicach.
2019 342 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 341 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 340 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 6269 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 6268 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6267 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2019 r.
2018 5349 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 5350 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 5351 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2018 5042 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 4924 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 4925 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 4286 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 3984 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/467/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 3714 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/457/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3715 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/458/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3712 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 3713 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/456/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2018 3718 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/461/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kruszwica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3719 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/462/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Kruszwica.
2018 3716 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/459/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kruszwica
2018 3717 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/460/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kruszwica
2018 2924 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 2925 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.
2018 2926 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2018 2466 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/430/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 2467 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/433/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2018 2468 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu.
2018 2194 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/426/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021.
2018 1610 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/423/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2018 1609 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 1611 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/424/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1613 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/427/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 1612 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/425/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszwica na lata 2018-2023.
2018 532 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/411/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kruszwica za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 531 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/409/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 534 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/413/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznych szkołach podstawowych niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi, dla których Gmina Kruszwica jest organem rejestrującym w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 533 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/412/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 5127 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 5126 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 5128 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5130 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 5129 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2017 4844 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2018 r.
2017 4845 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4846 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2017 4298 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2017 4297 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 4300 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej.
2017 4299 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Leśnej, w miejscowości Grodztwo, gmina Kruszwica.
2017 3789 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3788 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 3790 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2017 3792 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 3791 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
2017 3243 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2898 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2899 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
2017 2900 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.
2017 2382 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2182 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2183 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 1801 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1800 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 1803 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1802 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 958 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 957 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/284/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 960 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 959 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/293/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 592 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 593 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2017 199 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.
2017 198 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2017 201 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 200 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 4853 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017.
2016 4616 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 4615 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica.
2016 4618 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4617 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2017r.
2016 3837 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 3414 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 3059 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 2452 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2016 2453 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1894 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1612 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/206/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1394 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1297 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających kryteria.
2016 1298 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kruszwica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 819 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 474 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 105 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2016 106 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016.
2015 4654 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Gocanówko, Janocin, Chełmiczki i Kobylnica.
2015 4655 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3931 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 3932 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 3933 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3928 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3929 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2016r.
2015 3930 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3934 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3938 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3939 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3965 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3935 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3936 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3937 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3926 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3927 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3354 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3355 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/132/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2015 3106 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2015 3105 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3108 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3107 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/126/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 2584 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 2583 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 2586 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2015 2585 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2170 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2015 2169 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 2172 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 2171 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kruszwica.
2015 1816 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 1817 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Arturowo i Karczyn.
2015 1818 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
2015 1593 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1592 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 1594 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1596 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 1595 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2015 1131 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 662 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 663 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 664 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowo – rekreacyjnej w Woli Wapowskiej.
2015 357 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 329 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 110 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2015 111 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2015.
2014 3764 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 3660 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2015r.
2014 3661 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3457 2014-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLVI/4/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszwica.
2014 3309 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/677/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3308 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/675/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 3311 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/681/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 3310 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/678/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2769 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/656/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2770 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/669/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2014r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2014 2458 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/649/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2014 2459 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/650/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2320 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/637/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2062 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/624/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2061 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/628/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2014 2064 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/627/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2063 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/626/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1769 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/605/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 1770 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/608/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2014 1771 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/614/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1460 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/592/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 1461 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/596/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
2014 1462 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/598/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2014 1135 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/584/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca statuty jednostek pomocniczych.
2014 1136 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/585/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2014 1137 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/586/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2014 430 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/551/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 431 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/552/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
2014 432 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/554/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 153 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/537/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2014.
2013 3962 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/519/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy.
2013 3848 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/513/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2014 rok .
2013 3849 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/514/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 3190 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV/2/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2013 3191 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV/3/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 2719 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2720 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/466/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2721 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/467/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2718 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/464/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2715 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/453/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kruszwica.
2013 2716 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/462/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2717 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/463/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2722 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/468/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2727 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/473/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2728 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/474/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2729 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/475/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2726 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/472/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2723 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/469/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2724 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/470/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Cichej w Kruszwicy.
2013 2725 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/471/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2423 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/442/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca statut Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
2013 2109 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/419/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2108 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/418/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2111 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/421/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2110 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/420/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2105 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/413/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2104 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/412/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2107 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/417/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2106 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2117 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/427/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2116 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/426/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2119 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/429/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2118 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/428/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2113 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/423/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2112 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/422/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2115 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/425/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2114 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/424/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 1801 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy.
2013 1724 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1725 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1095 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/1/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
2013 968 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/359/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2013 969 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/360/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 845 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2013 726 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/341/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2013.
2013 442 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 443 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/343/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 444 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/348/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3643 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3642 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/320/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3644 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3646 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/333/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2012 3645 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2012 2715 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica.
2012 2716 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2717 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Kruszwicy.
2012 2079 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2012 1835 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2012 1836 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  korzystania  z  kompleksu  boisk  sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w Kruszwicy.
2012 1837 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2012 1478 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/224/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1479 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z amfiteatru w Kruszwicy.
2012 1480 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy.
2012 1291 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2012 1016 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2011 3384 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2011 2845 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica.
2011 2846 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 2847 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 2379 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2380 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom
2011 2381 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2011 1364 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2011 1000 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Kruszwica
2011 1001 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 911 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 910 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 913 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 912 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2011 530 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na rok 2011
2010 2804 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/555/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 2803 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/554/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica
2010 2806 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2010 2805 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Kruszwica.
2010 1824 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/523/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 989 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/478/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 990 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/485/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kruszwicy.
2010 943 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/474/ 2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 356 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/456/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 355 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/453/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2010 r.
2010 357 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XL/457/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 2417 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica
2009 2418 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1939 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/435/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2009r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica
2009 799 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2008r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 125 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na 2009 r.