Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 456

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5954 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/141/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5953 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/140/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5952 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wtelnie przy ulicy Kwiatowej, gm. Koronowo.
2019 5951 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/137/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5525 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5369 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5368 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5370 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koronowo
2019 5372 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn
2019 5371 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 4696 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 4697 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo
2019 4698 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 4574 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4339 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3863 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3862 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3861 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3864 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3867 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3866 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3865 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3511 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3286 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3287 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 2773 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 2657 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2394 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw
2019 2393 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 2395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Osiedli
2019 2397 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 2396 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gmiy Koronowo na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1383 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019
2019 1382 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 1385 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1384 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1014 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
2019 1015 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1016 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 65 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2018 6365 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 6329 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2019
2018 6330 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5452 2018-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Koronowo.
2018 5356 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5355 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/611/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 5354 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/608/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 5359 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/619/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie.
2018 5358 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/616/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".
2018 5357 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5007 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/600/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 4879 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/599/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4880 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/605/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. uchylająca uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 4674 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/597/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4280 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
2018 4279 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/589/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2018 4278 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/583/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4283 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/595/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4282 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/594/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo
2018 4281 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/591/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022".
2018 4057 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/580/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3951 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXX/576/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3823 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIX/572/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3548 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/564/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018
2018 3549 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/566/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 3546 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3547 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/562/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3552 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/569/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3553 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/563/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3550 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo
2018 3551 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/568/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 3213 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXVII/554/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3045 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/547/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3044 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/545/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3047 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/549/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koronowo
2018 3046 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/548/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego w Koronowie
2018 2845 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LXV/541/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2846 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LXV/542/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2489 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/535/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2444 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/532/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2018 2445 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/533/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2285 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/528/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2286 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/530/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 1840 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/517/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania
2018 1839 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/516/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 1842 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/519/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018
2018 1841 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/518/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2018 1304 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr LXI/514/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1221 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/505/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2018 1220 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/502/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 1222 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/507/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1224 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/509/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2018 1223 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/508/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo
2018 652 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/489/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 653 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2018 654 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/474/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/484/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/483/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5361 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr LVI/472/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4941 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4940 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/460/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4942 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4944 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/468/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Lipinki oraz Iwickowo w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 4943 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/466/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn
2017 4405 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/458/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4203 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/450/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4204 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4205 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/452/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3746 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 – 2022”.
2017 3728 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/438/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3729 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3730 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/439/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2017 3540 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/436/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3382 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/432/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo
2017 3381 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/431/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3384 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/434/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 3383 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/433/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3178 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2988 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/408/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2626 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2017 2625 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2627 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo
2017 2629 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2628 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2017 2467 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewiec
2017 2466 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2465 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2470 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Koronowo.
2017 2469 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo.
2017 2468 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Torach” położonego w Koronowie, gmina Koronowo.
2017 2239 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/363/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2100 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 2099 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2101 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2103 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 2102 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1712 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koronowo
2017 1713 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1710 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 1711 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 1714 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gm. Koronowo
2017 1717 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 1718 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo
2017 1715 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.
2017 1716 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Pilawą II” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 994 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 995 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 993 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu podstępowania o jej udzielenie.
2017 991 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/324/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 992 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/325/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 999 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie
2017 1000 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 998 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo
2017 996 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2017 997 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 671 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 672 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo
2017 418 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 172 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2017 173 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
2016 4511 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4510 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 4512 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psa
2016 4514 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2016 4513 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 3885 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo
2016 3886 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2016 3883 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3884 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3887 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn
2016 3890 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3891 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo
2016 3888 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3889 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
2016 3560 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3343 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3344 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2016 3345 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3020 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 2801 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 2802 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 2321 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 2322 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1896 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 1895 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1898 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.
2016 1897 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie
2016 1565 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1566 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 1567 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2016 1316 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”
2016 1189 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/210/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1190 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/211/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2016 893 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 867 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 775 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 776 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
2016 777 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
2016 426 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 427 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 376 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/156/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Koronowo
2016 253 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 201 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 200 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/176/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2016 202 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/182/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie
2016 204 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/184/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 203 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/183/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2015 4645 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 4646 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Koronowo
2015 3972 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3973 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3971 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3969 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3970 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo
2015 3974 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3978 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie
2015 3979 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo
2015 3977 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/165/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2015 3975 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo
2015 3976 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo” w Koronowie.
2015 3265 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3266 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3022 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3021 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/125/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3024 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3023 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2637 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witoldowo
2015 2636 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2638 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2015 2640 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2639 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2457 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2148 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2149 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie.
2015 2150 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r.
2015 1762 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/92/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1761 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1764 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2015 1763 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 1" dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1666 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1525 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1524 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1523 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1528 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1527 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2015 1526 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek.
2015 1014 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2015 1015 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1012 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1013 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.
2015 1018 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1019 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko.
2015 1016 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1017 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 780 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 557 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 558 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo i liczby punktów dla każdego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 559 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2015 236 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 192 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 157 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3696 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3254 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3044 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/496/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3043 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/495/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3046 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/500/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 3045 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/497/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 2895 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/492/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2896 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/493/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2609 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2608 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/480/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2611 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/486/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r
2014 2610 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/483/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
2014 2425 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/468/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2426 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/469/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2427 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/470/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2339 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIII/466/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 4 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2183 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/464/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1955 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/458/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1956 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/459/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1957 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/460/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2014 1705 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/452/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1706 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/455/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1551 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Koronowo
2014 1550 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchawłę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1552 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1554 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2014 1553 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1050 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/435/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
2014 1018 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/430/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1019 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/434/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 750 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/422/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2014 751 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/423/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 752 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 689 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/421/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 690 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 305 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 126 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 69 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/411/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutów Osiedli
2013 4224 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 4225 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 3825 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/394/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3824 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3823 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/390/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 3826 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/395/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3829 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/398/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie
2013 3828 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/397/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutów Osiedli
2013 3827 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/396/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3281 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo
2013 3280 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/384/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3284 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/383/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 3302 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3301 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 2988 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/371/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2989 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/372/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez własciciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo
2013 2986 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/368/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2987 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/369/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego
2013 2992 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/375/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedlowych komitetów samorządu mieszkańców
2013 2993 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/376/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny - Makrum” dla terenów położonych w mieście Koronowie.
2013 2990 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/373/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 2991 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/374/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2666 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2667 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 2668 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2429 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2372 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2373 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2102 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1754 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego
2013 1753 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 1756 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1755 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1392 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1393 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1120 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1121 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 686 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania
2013 687 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
2013 505 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 430 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/290/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3809 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3810 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3811 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3378 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo
2012 3179 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3180 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3181 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 – 2017 ”
2012 2626 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2012 2627 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
2012 2130 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
2012 2056 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych
2012 2055 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2058 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców
2012 2057 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 1769 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1770 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/237/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1771 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru gminy Koronowo, w tym sołectwa Stary Jasiniec, a tym samym zwiększenia obszaru gminy Dobrcz, sołectwa Stronno oraz sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców sołectwa Starego Jasińca
2012 1485 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 1486 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2012 1275 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 1152 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. Koronowo
2012 926 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 927 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo.
2012 601 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo’’
2012 342 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 275 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012
2012 139 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3092 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3091 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3094 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3093 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2337 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2338 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2280 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2279 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2282 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2281 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda przy wjeździe do Koronowa.
2011 2157 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie” położonego w Okolu – Stopce, gm. Koronowo
2011 1938 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Przeczypospolitej Polskiej
2011 1939 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1911 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 1701 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Grabina" położonego w Starym dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo
2011 1447 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 1448 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2011 1375 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szkole” położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo.
2011 998 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łacznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 999 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy Koronowo
2011 775 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2011 466 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 467 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2011 258 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 259 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 108 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011
2010 2936 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/616/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych.
2010 2266 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/598/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2267 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/599/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2268 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/607/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
2010 1748 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr L/548/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie, gmina Koronowo
2010 1692 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/553/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koronowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1693 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/555/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo
2010 1694 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/569/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2010 1665 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/522/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. W. Witosa w Koronowie
2010 1663 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr LII/572/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Koronowo
2010 1502 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/544/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2010 1501 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/543/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2010 1503 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/554/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych
2010 1504 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/567/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1505 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/570/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Koronowo
2010 1279 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/539/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo
2010 1278 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/538/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1281 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/546/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wtelno
2010 1280 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościeradz
2010 1119 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/534/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1120 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/536/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku
2010 857 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Koronowo.
2010 647 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Koronowo.
2010 648 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/513/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo
2010 420 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010
2010 421 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/502/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Koronowo
2010 422 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/504/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych
2010 222 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/466/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze” położonego w Koronowie
2010 108 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo
2009 2627 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 25 w Stopce-Okolu, gmina Koronowo.
2009 2345 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr: 94/5, 94/6, 94/7, 94/16, 94/3, 94/4, 660, 659, 658, 652/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/8, 652/10, 652/11, 652/12, 661, 662/3, 662/4, 662/6, 662/7, 662/1 i cz. działki nr 94/19 położone w Tryszczynie gm. Koronowo
2009 2172 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/470/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewiec, obręb geodezyjny Tryszczyn
2009 1925 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plebanka” położonego w Koronowie
2009 1919 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w zasięgu administracyjnym Gminy Koronowo
2009 1916 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/446/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1918 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1917 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/447/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1834 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania
2009 1774 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie” i nadania jej statutu
2009 1775 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/437/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
2009 1773 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa ze specjalnego funduszu nagród
2009 1772 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1550 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych
2009 1549 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1230 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
2009 1231 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Koronowo.
2009 1210 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji.
2009 894 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 751 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 749 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nazwy ulicy w Koronowie
2009 750 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościeradz
2009 613 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/305/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okoniowej w Koronowie
2009 614 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/348/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 524 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 459 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/350/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazw ulic w Koronowie.