Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5406 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2019 5405 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Janikowie
2019 5408 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 5407 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4565 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 4566 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
2019 4567 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 2/24 i 2/44 w Janikowie, gm. Janikowo.
2019 3932 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 3933 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Janikowo
2019 3275 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3276 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 2733 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Janikowo
2019 2732 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 2735 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2734 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Janikowo
2019 1782 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 1783 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1084 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 1085 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok
2019 1082 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1083 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1088 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1089 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2019 1086 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Janikowo
2019 1087 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych w obrębie Gminy Janikowo
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 6684 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 6685 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo
2018 6682 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6683 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6624 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019r.
2018 6623 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/ 2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2019r.
2018 6622 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2019r.
2018 5836 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 5837 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 2/53 w Janikowie, gm. Janikowo
2018 5155 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo
2018 5154 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 5157 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
2018 5156 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4586 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4585 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 4588 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Janikowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4587 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Janikowo.
2018 3822 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 3263 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 3262 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3265 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Janikowo w 2018 roku.
2018 3264 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Janikowo w 2018 roku.
2018 3022 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Janikowo.
2018 2869 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Janikowo
2018 2861 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2018 2860 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 2863 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Janikowo
2018 2862 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 1875 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2018 1876 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1474 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1267 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1268 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2018 rok.
2018 1269 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Janikowo na okręgi wyborcze.
2018 731 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 732 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2018 733 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 136 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 135 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2018 137 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 14/235 w Janikowie, gm. Janikowo.
2018 139 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 138 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 4519 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2018r.
2017 4518 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych
2017 4517 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 4522 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4521 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
2017 4520 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018r.
2017 3851 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 3429 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.
2017 3430 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 2707 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 2708 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Janikowo instrumentem płatniczym.
2017 2709 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2445 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 2446 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 1915 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1914 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 1913 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 1918 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 1917 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Janikowo dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Ludzisko, Sielec.
2017 1916 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 965 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 964 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Janikowo
2017 966 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 968 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 967 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 268 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2017 269 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2016 3992 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2017r.
2016 3991 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3993 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017r.
2016 3995 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3994 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2017r.
2016 3338 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3079 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3047 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2016 2138 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2137 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2016 2136 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 2141 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2140 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2016 2139 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1906 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1907 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 1679 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 965 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 562 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 561 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 563 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 565 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 564 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 252 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 3566 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2016 r.
2015 3542 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 3543 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016r.
2015 3544 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2016 r.
2015 2982 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 2666 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2665 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Janikowo.
2015 2667 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2015 2669 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2668 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok
2015 2005 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 2006 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.
2015 1652 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok
2015 1202 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1203 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2015 1204 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 461 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 462 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2014 3692 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.
2014 3691 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 3693 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2015 r.
2014 3695 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3694 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015r.
2014 3198 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 3199 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2014 2825 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2826 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2827 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego
2014 2523 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2127 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2128 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janikowo na okręgi wyborcze
2014 1801 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 1806 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m.Janikowo gm. Janikowo
2014 1144 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2014 1143 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 1146 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 1145 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 661 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 650 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 649 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 648 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 651 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2014 654 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 653 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2014 652 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Janikowie
2014 159 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 79 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2014 80 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2014 81 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 3928 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014r.
2013 3927 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2014 r.
2013 3930 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3929 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014r.
2013 3185 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Janikowo
2013 2596 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2597 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2013 2598 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2459 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Miasta i Gminy Janikowo.
2013 2193 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2013 2194 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 1832 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 1833 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 1834 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1610 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Janikowo.
2013 1551 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1552 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2013 1553 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1026 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1002 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 1001 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1003 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1005 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2013 1004 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 654 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013
2013 357 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania
2012 3157 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2013r.
2012 3158 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2013 r.
2012 3159 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r.
2012 2643 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Ks. Andrzeja Stawickiego” dla nowego skrzyżowania dróg w Janikowie.
2012 2538 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2537 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na okręgi wyborcze.
2012 2177 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo.
2012 2176 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2175 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy miasta Janikowa.
2012 1462 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1461 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1464 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1463 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1127 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic okręgów wyborczych w Gminie Janikowo.
2012 1128 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic obwodów głosowania w Gminie Janikowo.
2012 390 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.
2012 391 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 392 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.
2012 168 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2012 169 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012
2011 2764 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2012r.
2011 2765 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2012r.
2011 2766 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r.
2011 2201 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgach stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2202 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę i miasto Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 1931 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania
2011 1932 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1801 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1802 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.
2011 1739 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r.
2011 1740 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1154 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2011 320 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy i miasta Janikowo
2011 80 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011
2011 56 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2011 57 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr V/12/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo.
2010 2845 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2011 r.
2010 2846 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2011r.
2010 2847 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2354 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę Miejską w Janikowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2119 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2118 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/279/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Janikowo
2010 2121 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 2120 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Janikowo
2010 1843 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2010 1371 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1276 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołodziejewie
2010 1261 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2010 1262 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1263 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na okręgi wyborcze .
2010 1130 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. Uchylenie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 800 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania w 2010 roku
2010 801 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2010 roku
2010 802 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacienależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 463 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2010 rok
2009 2519 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2210 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie
2009 2084 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie określenia ceny 1 q żyta przyjmownej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010r.
2009 2083 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010r.
2009 1877 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 października 2009r. W sprawie aktu utworzenia Miejskko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie i nadania Statutu
2009 1815 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2009r. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowie Kultury w Janikowie
2009 1795 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Janikowo
2009 1581 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 lipca 2009r. wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 1043 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania punktów.
2009 907 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 908 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo w 2009 r.
2009 906 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania