Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 119

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5767 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 5148 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 4376 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 2804 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
2019 2805 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno
2019 2792 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 2640 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 2641 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2019 2642 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2388 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2019 r.
2019 1896 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1033 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1034 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2019 1035 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 133 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 134 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 131 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2019 132 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.
2018 6241 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6207 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 6209 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6208 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 5772 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2018 5771 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 4972 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 4973 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2018 4081 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Górzno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4054 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 4055 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 3561 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 2822 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 2376 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2377 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 2378 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 1903 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2018 r.
2018 1622 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1621 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 1623 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1626 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasto i Gminy Górzno w ramach Programu Priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1624 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 522 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu na 2018r.
2018 502 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2017 5551 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 5151 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 4958 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 4959 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4960 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4139 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 4140 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4141 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno
2017 3394 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 3017 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 2553 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 2031 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 1373 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 1372 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1375 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Górznie
2017 1374 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2017 1371 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1370 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 555 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017r.
2017 519 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Górzno na lata 2017-2022
2017 520 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 521 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2016 4669 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4668 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 4667 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 4672 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Górznie
2016 4671 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2016 4670 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3184 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 2882 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2197 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 2196 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 2199 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno
2016 2198 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno
2016 1615 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 1199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 448 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 449 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej Górznie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 4482 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2015 4481 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4480 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
2015 4483 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4486 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2015 4485 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4484 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3460 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3461 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2015 2953 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 1978 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno na okres od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.
2015 1856 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Górznie
2015 1781 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 1782 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2015 1224 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 1225 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 696 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 697 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 698 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Górznie.
2015 396 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 11 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3830 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3569 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 3525 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3075 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3074 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2014 3073 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3078 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2014 3077 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2014 3076 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2727 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2701 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2340 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2267 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2268 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.