Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2626 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2627 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r., Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. i Uchwałą Nr XXVII/160/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
2015 2225 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/60/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2176 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
2015 1900 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1707 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1599 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 4 maja 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1588 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2015 1222 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/30/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 647 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 646 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 648 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 650 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 649 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkole i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów