Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5903 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5902 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2019 5904 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji Filii Biblioteki Publicznej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
2019 5906 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5905 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5244 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5245 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5246 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 4452 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2020 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 4439 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4277 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, trybu i kryteriów przyznawania nagród i dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 4278 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
2019 4279 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze
2019 4216 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
2019 4217 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr VII/51/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4215 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3947 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3948 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 3949 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
2019 3318 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w obrębie miejscowości Wieniec - Zalesie
2019 3232 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3233 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2148 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr IV/20/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów
2019 2149 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2150 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2019 1699 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 1679 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami
2019 1633 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.
2019 1634 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1635 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
2019 244 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2019
2019 243 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6543 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6545 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 6544 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 5838 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5321 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5012 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski dla obszaru położonego w miejscowości Pikutkowo przy drodze gminnej nr 190433C
2018 4928 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 4929 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4930 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 3982 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3220 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
2018 3219 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brześć Kujawski
2018 3217 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3218 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
2018 2855 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/230/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2856 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/232/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2018 2857 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2272 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1511 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 1496 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1495 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1498 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2018 1497 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 944 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 943 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 945 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2018 947 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 946 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2018
2018 69 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/90/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.
2017 4683 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/194/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 4682 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/193/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4681 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/191/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4686 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/203/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 4685 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 4684 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 3726 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3279 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3280 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3277 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3278 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3283 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 3284 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 3281 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3282 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2562 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 2561 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Brześć Kujawski
2017 2560 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/154/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2565 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim i nadania mu statutu
2017 2564 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2563 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/160/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 1580 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gminnego obiektu użyteczności publicznej
2017 1579 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/144/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1582 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1581 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/18 i 2018/19
2017 885 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/143/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
2017 866 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie
2017 832 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/142/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
2017 833 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/139/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 413 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Gminy Brześć Kujawski
2017 353 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim
2017 354 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 355 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2017
2016 4323 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 4322 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 4321 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4326 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/127/12 z 15 maja 2012 r.
2016 4325 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4324 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty
2016 3491 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo
2016 3490 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3493 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2008 r.
2016 3492 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwalę Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.
2016 3182 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2896 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2617 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2618 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2616 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2614 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2615 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2016 2356 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim
2016 2355 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2358 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2357 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski
2016 1534 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 967 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 243 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brześć Kujawski
2016 244 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2016
2015 4695 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 4696 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim
2015 4697 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
2015 4421 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 4420 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty
2015 4419 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4424 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4423 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4422 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3006 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3007 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkołach i przedszkolach
2015 2507 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2355 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim
2015 2344 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2345 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 1686 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 691 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr III/12/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 692 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia tej stawki opłaty na obszarze Gminy.
2015 151 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015
2014 3450 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 3449 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3452 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3451 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 2700 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2396 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2115 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1693 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 1692 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1695 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2014 1694 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec-Zalesie.
2014 774 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 773 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Brześć Kujawski.
2014 772 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 777 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 776 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 775 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brześć Kujawski.
2014 753 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 156 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 157 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/227/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014.
2013 3421 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3420 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3422 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3424 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3423 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 3400 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/168/12 z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
2013 1300 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2013 1299 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1298 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2013 1301 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1304 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1303 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1302 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 572 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/ 163 /12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2013
2013 456 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej, inkasenta i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 457 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 110 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia dla celów publicznego transportu zbiorowego przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3206 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2800 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2801 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 2802 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru  podatku rolnego
2012 2264 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1560 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
2012 1561 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
2012 1267 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2012 1268 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych z tytułu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego.
2012 944 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy z tytułu wywozu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 717 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
2012 716 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/106/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zasad ustalania bonifikat od cen ustalanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
2012 719 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Brześć Kujawski
2012 718 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Brześć Kujawski.
2012 159 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/ 100 /11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2012
2012 160 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2011 3322 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Wieńca Zdroju dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania.
2011 3088 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3089 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3090 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2509 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2359 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie na terenie gminy Brześć Kujawski nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
2011 2358 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec
2011 2361 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brześć Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2360 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski, wykraczające poza podstawę programową
2011 1460 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brześć Kujawski oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1461 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2011 1462 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski.
2011 1183 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz
2011 1081 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 658 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011
2010 2932 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2010 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianki.
2010 2933 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brześć Kujawski.
2010 2342 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/258/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2343 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2344 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 2097 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/248/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2010 1557 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1558 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski, wykraczające poza podstawę programową.
2010 1555 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Brześć Kujawski.
2010 1556 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Brześć Kujawski.
2010 1311 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania
2010 1310 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 528 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2010.