Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 92

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5115 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2019 4201 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 3393 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 2478 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2019 2480 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1524 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6948 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6440 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2018 5270 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 4647 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego
2018 2341 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
2018 2343 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1515 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 507 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 132 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2017 5055 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 4022 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 3561 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3562 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2017 2623 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 1544 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2017 1602 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy
2017 160 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2016 3278 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016 - 2020”
2014 2649 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2012 464 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 106 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Brodnicy na rok 2012
2011 3378 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2011 3076 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”
2011 2786 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2012 r.
2011 2785 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 2788 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy".
2011 2787 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2012 r.
2011 2221 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2011 - 2015
2011 2171 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską a rzeką Drwęcą, od kładki dla pieszych do ulicy 67 Pułku Piechoty
2011 1934 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1706 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie gminy Miasta Brodnicy.
2011 1707 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
2011 1651 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru na zapleczu ulic: Żwirki i Wigury oraz Ogrodowej
2011 1653 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską a ulicą Podgórną
2011 1272 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2011 1273 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjnowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2011 1274 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2011 1077 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Brodnicy.
2011 1075 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1076 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy usytuowanych na terenie miasta Brodnicy
2011 1010 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 924 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2011 916 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brodnicy
2011 524 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miasta Brodnica, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 523 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2011
2011 525 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2011 527 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Brodnica
2011 526 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 243 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2011 242 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
2011 241 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnica
2011 246 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2011 245 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2011 244 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2010 2501 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2352 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 403/ 2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica
2010 2353 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2011 r.
2010 1923 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/390/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brodnicy, Rady Powiatu Brodnickiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 1922 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/389/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2010 1921 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/383/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1924 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/398/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2010 1927 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/401/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
2010 1926 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/400/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2011 r.
2010 1925 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXV/399/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Brodnicy
2010 1708 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego oraz Żmijewskiej
2010 1670 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1575 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Brodnicy
2010 1576 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/368/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2010 1106 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1072 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1041 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 1040 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1043 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 maja 2010r. sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 1042 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Brodnicy
2010 736 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2010 735 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2010 749 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/340/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzeką Drwęcą i terenem jednostki wojskowej
2010 723 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II
2010 724 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic Kamionka, Przedzamcze i Zamkowa wraz z Parkiem Chopina do historycznych murów miejskich
2010 725 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ul. Świerkowej
2010 450 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/09 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej oraz Ustronie do granic miasta z gminą Brodnica.
2010 433 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2010
2010 103 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/324 /2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2010 1 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia – za torami kolejowymi do granic miasta z gminą Brodnica