Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 338

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5941 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barcin
2019 5695 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5696 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5697 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Barcin.
2019 5210 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5211 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5212 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu
2019 4716 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin
2019 4670 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2019 4671 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 3507 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3506 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3508 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3510 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin
2019 3509 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomaracji Barcin
2019 2827 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
2019 2783 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2019 2784 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 2785 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
2019 2325 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
2019 2326 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 2145 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia granic ich obwodów
2019 2144 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę
2019 2143 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 2154 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin.
2019 2147 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin
2019 2146 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1264 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2019 1196 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin
2019 1195 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2019 roku.
2019 1194 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1199 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1198 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin.
2019 1197 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych
2019 581 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2019 582 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2019 583 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 50 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 49 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2019 rok
2018 6066 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2018 6019 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6020 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 6025 2018-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2018 6022 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2018 6021 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2018 5236 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin
2018 4682 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4241 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2018 4249 2018-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2018 3370 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Placu Street Workout
2018 3371 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/380/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3147 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku.
2018 3146 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3145 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie.
2018 3148 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.
2018 3158 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2018 3150 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Barcin
2018 3149 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2545 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2018 2544 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze” w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
2018 2547 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/365/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania
2018 2546 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/364/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2018 1912 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku.
2018 1911 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2019 roku”
2018 1913 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin
2018 1915 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2018 1914 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.
2018 539 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 538 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przyznanie tym kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2018 541 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 540 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2017 5414 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków.
2017 5419 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok
2017 4706 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 4705 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
2017 4708 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie
2017 4707 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków.
2017 4209 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4210 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie
2017 4208 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4206 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4207 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2017 4211 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
2017 4215 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2017 4216 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Barcinie
2017 4214 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2017 4212 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Piechcinie
2017 4213 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mamliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mamliczu
2017 3680 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.
2017 3375 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Barcin instrumentem płatniczym
2017 3376 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin.
2017 3374 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o.
2017 3365 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku.
2017 3373 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3395 2017-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2017 3396 2017-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2017 3379 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku.
2017 3377 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2017 3378 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ludowego Wojska Polskiego w Barcinie
2017 2829 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2017 2830 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2017 2364 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wyzwolenia w Barcinie
2017 2363 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2017 2167 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnch, których właścicielem jest Gmina Barcin
2017 1746 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1745 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku”
2017 1748 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin
2017 1747 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 963 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barcin.
2017 932 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej (głębinowej) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego na terenie Gminy Barcin.
2016 4885 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2017 rok
2016 3810 2016-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3797 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2016 3796 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3798 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3809 2016-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3799 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 3389 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
2016 3390 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2016 2986 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mamlicz.
2016 2987 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młodocin.
2016 2988 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piechcin.
2016 2985 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krotoszyn.
2016 2982 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcin Wieś.
2016 2983 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Barcińska.
2016 2984 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kania.
2016 2989 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pturek.
2016 2994 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotowo.
2016 3029 2016-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin
2016 3030 2016-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie tekstu jednolitego jednolity uchwały Nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2993 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie Barcińskie.
2016 2990 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sadłogoszcz.
2016 2991 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeroki Kamień.
2016 2992 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice.
2016 2036 2016-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin
2016 1453 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1323 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1324 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
2016 807 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2016 808 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
2015 4708 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2016 rok
2015 4709 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia, zasad ustalania, poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2015 4710 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2015 4021 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4022 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4019 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2015 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 4020 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2015 4025 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
2015 4026 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia, zasad ustalania, poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2015 4023 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2015 4024 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
2015 3423 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3422 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 3424 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników obowiązujących na terenie Gminy Barcin.
2015 3429 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2015 3425 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2015 2941 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2940 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2015 2943 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie propozycji zmiany nazewnictwa ulicy Ludowego Wojska Polskiego oraz Plac 1 Maja w Barcinie
2015 2942 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2015 2662 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2661 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2015 2664 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w miejscowości Bielawy i Szeroki Kamień, gmina Barcin
2015 2663 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w południowej części terenu górniczego, gmina Barcin
2015 2323 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina Barcin
2015 2303 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefinka
2015 2302 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2015 2305 2015-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 2304 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Knieja
2015 2299 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2015 2298 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w Barcinie i Piechcinie
2015 2301 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 2300 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2015 1827 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Barcinie
2015 1826 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1828 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barcin.
2015 1837 2015-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2015 1829 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu.
2015 1083 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1082 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2015 1085 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1084 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku”
2015 694 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie podziału sołectwa Józefinka i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych - sołectwa Knieja i sołectwa Józefinka
2015 695 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin
2015 703 2015-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały dotyczącego określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin
2014 3892 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2015 rok
2014 3028 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3027 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/399/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Barcin.
2014 3029 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2014 3031 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/405/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2014 3030 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 2702 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/390/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich z Barcina i okolic
2014 2703 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Barcin do kategorii drogi gminnej.
2014 2704 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2014 2468 2014-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie.
2014 2120 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 2121 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2014 2119 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2014 2117 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2014 2118 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2014 2135 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2014 2136 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 2134 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2014 2132 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe.
2014 2133 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2014 1676 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2014 1463 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterzecywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1113 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/340/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2014 1114 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2014 1115 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2014 737 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 738 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2014 408 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/250/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnch, których właścicielem jest Gmina Barcin.
2014 409 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz utworzenia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na terenie gminy Barcin”.
2014 416 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2014 48 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin na lata 2014- 2019.
2013 4217 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2014 rok
2013 4178 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4179 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w akcie o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 4099 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2013 4036 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin służebnością przesyłu
2013 3237 2013-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2013 3204 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3203 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3202 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 3207 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin.
2013 3206 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/178/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2013 3205 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2013 2767 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2013 2766 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe
2013 2768 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie
2013 2772 2013-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających.
2013 2769 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2013 2392 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin.
2013 2317 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2013 2316 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin
2013 2319 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2013 2318 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 2065 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2013 1898 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie
2013 1899 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 1900 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin.
2013 1424 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2013 1423 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2013 1422 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2013 1425 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe
2013 1428 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1427 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2013 1426 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 952 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin
2013 953 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części działki nr 206 oraz działek nr: 42/30, 44/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wapienno i działek nr: 123/1, 124, 127/6, 127/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Sadłogoszcz, gmina Barcin.
2013 954 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin
2013 683 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2013 rok
2013 673 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 674 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2013 675 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2013 169 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 168 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 167 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 170 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2013 173 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin
2013 172 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2013 171 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2012 2573 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2574 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2012 2571 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 2572 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2012 2575 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Barcin dla działki nr 26/1 obręb Knieja.
2012 2578 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2012 2579 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2012 2576 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2012 2577 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2086 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego w Barcinie
2012 1556 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1409 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Barcin do kategorii drogi gminnej.
2012 1410 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2012 827 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2012 roku.
2012 479 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy do kategorii dróg gminnych.
2012 51 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2012 rok
2012 52 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.
2012 53 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia, zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2011 2983 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2982 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2984 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników
2011 2986 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 2985 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2332 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2331 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2330 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 2335 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającycm w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie
2011 2334 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin.
2011 2333 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2011 2131 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin
2011 1771 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 128/1 w miejscowości Kania, gmina Barcin
2011 1772 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin
2011 1324 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 102/1 i 102/2 w miejscowości Kania, gmina Barcin.
2011 1325 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 w miejscowości Pturek, gmina Barcin.
2011 1290 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 22/7, 22/13, 22/15 w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin.
2011 1291 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 174/12 w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin.
2011 1292 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 39/2 i 47/2, obręb Kania, gmina Barcin.
2011 1122 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2011 1123 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 771 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia straży miejskiej
2011 637 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/09 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin
2011 431 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na 2011 r.
2011 432 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2011 r.
2011 433 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie
2011 342 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim
2010 2509 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2508 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2511 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/436/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 2510 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2010 2088 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy w Barcinie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1932 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLIX/427/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1854 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Barcin lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1855 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2010 1736 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi projektów aktów prawa miejscowego
2010 1572 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin w obrębie skarpy między ul. Pakoską i zabudową wielorodzinną z przeznaczeniem pod usługi, sport i rekreację
2010 817 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2010 534 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2010 535 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2010 536 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2010 271 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2010 254 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2010 rok
2009 2111 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2009 2112 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Barcin
2009 2110 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
2009 2108 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 2109 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1180 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2009 1181 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1179 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Barcin
2009 1177 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie gminy Barcin
2009 1178 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Barcin na rok 2009
2009 1090 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Barcin.
2009 579 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2009 496 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice.
2009 439 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2009 r.