Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5399 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 5342 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/94/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5341 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 5344 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 5343 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4238 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4237 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2019 4236 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2019 4241 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 4240 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dmuchanego placu zabaw stanowiącego własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2019 4239 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 3617 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 2863 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 2844 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 1755 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 1756 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 1597 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Ruda II” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Stara Ruda, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1554 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś II” dla terenu położonego w południowej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1555 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1553 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1551 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś I” dla terenu położonego w północnej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1552 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1559 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1560 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZIELNOWO III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1558 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1556 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1557 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1468 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1469 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim prowadzonego przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2019 1436 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 1437 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzieniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 640 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzyniu Chełmińskim
2019 641 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 302 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2019 303 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 304 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 299 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2019 300 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 301 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2018 6499 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 6370 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2018 6371 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 6366 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6369 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6367 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6368 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 6085 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5566 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2018 5322 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 5323 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 4886 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 4828 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/336/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 4829 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/340/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę
2018 4830 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/341/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 4493 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 4494 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2018 4495 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2018 3335 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/323/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2018 3334 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/315/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 3336 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/324/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2018 3338 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/325/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 3337 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/318/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2884 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/307/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 2461 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 2250 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/305/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1551 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1550 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 1553 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2018 1552 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2018 673 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 674 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim.
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytego lodowiska w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim stanowiącego własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2018 – 2022
2017 5457 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 5423 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2017 5044 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 5043 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 5045 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5048 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 5047 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 4303 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 3612 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 3501 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 2858 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 2859 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2017 2860 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2017 2528 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 2341 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 2221 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/216/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2017 2209 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/212/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 2210 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
2017 1789 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1790 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2017 1791 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2017 1698 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 830 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 706 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 304 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 303 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2017 308 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 306 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2016 4684 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 4519 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4518 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/173/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4517 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4520 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/175/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 4523 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 4522 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2016 4521 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3419 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2016 3276 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 2579 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/157/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 1905 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 1904 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/152/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 1668 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 1547 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.
2016 1142 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 829 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/127/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.
2016 828 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec.
2016 830 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/128/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2016 832 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/131/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2016 831 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/129/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2016 135 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2016 137 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2015 4636 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 4404 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4403 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stwek podatku od środków transportowych
2015 4402 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4407 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4406 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
2015 4405 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3235 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 3096 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 2950 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 2307 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 2228 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2227 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 2230 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 2229 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 1212 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 1213 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 1214 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2015 751 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 449 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 335 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 336 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. zmieniająca w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 213 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2015 214 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 123 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 124 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 125 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzyniu Chełmińskim
2014 3810 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 3714 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3713 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3716 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3715 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2833 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 2628 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2014 2198 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 1978 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2014 1674 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok
2014 1195 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok.
2014 1155 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1156 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013-2017"
2014 71 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 72 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2013 3941 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3940 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2013 3942 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/252/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3944 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3943 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/253/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3235 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2013 2233 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2234 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2013 1752 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1183 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1130 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1129 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1128 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1133 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2013 1132 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński
2013 1131 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński
2013 497 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/191/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.
2012 3843 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 3465 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/186/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 3466 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3467 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3392 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3388 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/178/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3397 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013-2017"
2012 3396 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3255 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2142 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2069 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński
2012 1850 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1726 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1725 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1727 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1729 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1728 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 1562 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1563 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2012 1015 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2012 924 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 925 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 44 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.
2012 43 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński
2012 42 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński
2011 2799 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 2800 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2802 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2200 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 1474 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1475 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2011 1476 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2011 1383 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1357 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1358 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1240 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1051 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2011 878 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachod" w Radzyniu Chełmińskim
2011 501 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 500 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 503 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2011 502 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2011 163 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011 r.