Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5330 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 5331 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4451 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4091 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3788 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3789 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i lokali użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 3790 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3013 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 3014 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkającym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 3015 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 2550 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 2436 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1719 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 1720 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1051 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1052 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz nadania jej statutu
2019 468 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2018 6897 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
2018 6676 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6675 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim
2018 6674 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim
2018 6677 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 6680 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 6679 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6678 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6232 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 6233 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2018 5222 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/298/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 5184 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/296/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 5185 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/297/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 4640 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/289/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2018 4639 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/288/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 4642 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/293/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 4641 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/290/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3568 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie”
2018 3569 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3566 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3567 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3572 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3573 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 3570 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim
2018 3571 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim
2018 2904 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 2905 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2906 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2731 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/262/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na stałe obwody głosowania
2018 2686 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/265/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 1571 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1570 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1573 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 1572 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 799 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 800 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/247/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 801 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/246/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 32 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/242/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2018 33 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2017 4766 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2017 4765 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4768 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 4767 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4123 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 4124 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3797 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3796 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uregulowania nazewnictwa ulic w Jabłonowie Pomorskim
2017 3795 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 3800 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 3799 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Płowężu, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3798 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Góralach, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3053 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji wojewódzkiej zabytków nie stanowiącym własności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 3054 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2831 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2832 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 2833 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji wojewódzkiej zabytków nie stanowiącym własności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2521 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 2190 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2191 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 1700 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1699 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1702 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/179/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 1701 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/176/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 949 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim
2017 948 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim
2017 950 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 952 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 951 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2017 271 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok.
2016 4845 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 4846 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”
2016 4306 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 4307 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4308 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2016 3774 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim
2016 3773 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Konojadach, podlegającej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim oraz w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim
2016 3772 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/137/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 3463 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 2595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz nadania jej statutu
2016 2507 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/122/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 1614 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 1001 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2020
2016 969 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 815 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
2016 816 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 817 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 207 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016
2015 4707 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/90/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3901 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3902 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3900 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 3898 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2015 3899 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3903 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 3907 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3940 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3906 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2015 3904 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3905 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2910 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/54/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
2015 2909 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2015 2912 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2015 2911 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonowie Pomorskim” i nadania statutu „Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim”
2015 1830 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu „Karta Dużej Rodziny w Jabłonowie Pomorskim”
2015 1616 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2015 1027 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim
2015 506 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim
2015 247 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015
2014 3119 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/292/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2925 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/284/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.
2014 2926 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/288/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2014 2927 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/289/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2309 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 1354 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/235/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2014 566 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 533 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Jabłonowo Pomorskie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2014 534 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/220/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 7 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014.
2013 4045 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/205/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4044 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim
2013 4046 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/206/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2013 4048 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/208/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4047 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 1540 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1539 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2013 1541 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/167/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1543 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1542 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 339 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 338 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 337 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2013 340 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 343 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 342 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 341 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013.
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 3602 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2012 2708 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 2707 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/131/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie oraz sposobu jej rozliczenia
2012 2706 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/129/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 2711 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/138/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 2710 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/137/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2709 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/136/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2696 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/128/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2062 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2063 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1287 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXV/106/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 1121 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 810 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2012 508 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2012 215 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/84/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jabłonowie Pomorskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 216 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/88/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2012.
2011 2979 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/77/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
2011 2978 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/76/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
2011 2981 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
2011 2980 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/78/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2077 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości
2011 2083 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2084 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 1271 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2011 353 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami użytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi .
2011 298 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 299 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości
2011 210 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2011.
2010 2156 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXI/242/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
2010 2157 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXI/243/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1903 2010-10-06 uchwala Uchwala nr LX/239/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie