Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 56

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5076 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4778 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3684 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2700 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2021 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1381 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2018 6979 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6980 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2018 6443 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiana uchwały budżetu na 2018 rok
2018 3834 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LVII/282/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2502 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2011 11 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/ 12 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo
2010 2950 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LIV/ 450 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny , przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2828 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2829 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 15 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2830 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2269 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1961 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIII/447/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyłączenia dróg publicznych kategorii gminnej z użytkowania w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2010 1841 2010-09-17 uchwala Uchwala nr LII/439/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dopisania do stałego podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze nowoutworzonych ulic w Gniewkowie oraz dokonania zmiany nazwy ulicy
2010 1842 2010-09-17 uchwala Uchwala nr LII/441/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używania artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Gniewkowo
2010 1633 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/421/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
2010 1635 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/429/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2010 1634 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/ 426 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań , jakie powienin spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , na terenie Gminy Gniewkowo
2010 1252 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/411 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmiany do Uchwały Nr X/70/2007Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin.
2010 1190 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.
2010 418 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 419 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/ 386/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne.
2010 52 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2010
2009 2604 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne
2009 2605 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania hejnału Gminy Gniewkowo
2009 2319 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2318 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2321 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości
2009 2320 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1914 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu.
2009 1913 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1915 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Markowie.
2009 1771 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniewkowie
2009 1619 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.
2009 1618 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Gniewkowo.
2009 1617 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania.
2009 1616 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniewkowo.
2009 1040 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Lipiu.
2009 1042 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Ostrowie.
2009 1041 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Murzynku.
2009 813 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Gniewkowo na obwody głosowania
2009 577 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.
2009 543 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 541 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach.
2009 544 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo.
2009 542 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach.
2009 539 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie gminy Gniewkowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2009 540 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach.
2009 493 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne.
2009 430 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo.
2009 227 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2009