Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5849 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5868 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.57.2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5264 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5265 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego
2019 4602 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2019 4601 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4604 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 4603 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3627 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2617 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1877 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1840 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1598 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe
2019 815 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 503 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 150 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 151 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2019 153 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 152 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6523 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6521 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6522 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6519 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 6520 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok
2018 6074 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6073 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5882 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/286/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5587 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/283/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5019 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4681 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LVII/277/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4377 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/271/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4378 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/275/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 4379 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/276/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Dobrzyniu nad Wisłą
2018 4142 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LV/270/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3941 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3286 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/263/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 3287 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/261/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2567 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 2568 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/257/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2569 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/259/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą
2018 1681 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 1680 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2018 1679 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1684 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1683 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku
2018 1682 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 1310 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 624 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym
2018 378 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 263 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2018 264 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 5023 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i  zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2017 4848 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4849 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 r.
2017 4850 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4327 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3852 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3853 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2017 3854 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3832 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami
2017 3587 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3418 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3419 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą
2017 2720 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2721 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą
2017 2416 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2179 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1849 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1848 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1851 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1850 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 981 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 982 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2017 255 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 258 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4965 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4379 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 r.
2016 4378 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4381 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4380 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 4027 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4028 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 3553 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 3552 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016-2030
2016 3555 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3554 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3094 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3095 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 2334 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 2335 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2336 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2333 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2094 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2095 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą
2016 2096 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 1953 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1661 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1662 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1275 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1274 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1277 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1276 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 531 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia regulaminu i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych powadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów.
2016 138 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI /101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok.
2016 136 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2016 143 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/87/2015 Rady Miejskie Dobrzyń nad Wisłą w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 142 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4324 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/85/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 4323 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/84/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 4322 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/83/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4325 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/86/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 4328 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/89/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2015 4327 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/88/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku od nieruchomości.
2015 4326 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 3413 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2015 3318 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX/72/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3008 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 669 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty
2015 503 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 379 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nieodpłatnego korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych oraz przyjęcia regulaminu korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
2015 271 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok.
2015 161 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 3152 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2014 3122 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2014 3121 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 3124 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII /231/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3123 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2866 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 października 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2574 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/222/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2014r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2245 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 2212 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2213 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1718 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 1565 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 1200 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 817 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.
2014 816 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 819 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
2014 818 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2014 278 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie:zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 45 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2013 3871 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 3872 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3426 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 3407 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX 167/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 3408 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 2616 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r. i Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
2013 1597 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1598 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1015 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 721 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 720 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 719 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej
2013 724 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2013 723 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 722 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 384 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r.
2013 312 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.
2012 2968 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2012 2969 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2970 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 2763 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 2602 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą".
2012 2126 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIIII /103/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 1914 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2012 500 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.
2011 2945 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2011 2944 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2011 2946 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2948 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku.
2011 2947 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012r.
2011 2390 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX\60\2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą
2011 514 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.
2011 492 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2010 2544 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2543 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2546 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej.
2010 2545 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 1230 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą
2010 1231 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla niepublicznych przedszkoli
2010 461 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010