Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 391

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5858 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Bartłomieja Kołodzieja
2019 5857 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2019 5856 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 5861 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/166/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Włocławek
2019 5860 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/163/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 5859 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek.
2019 5164 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
2019 5158 2019-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2019 5088 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 5089 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 5090 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2019 4688 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 4689 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Papieżka, działkę nr 42 KM 102, działkę nr 51/5 KM 102, działkę nr 3/45 KM 114, działkę nr 3/63 KM 114, działkę nr 3/52 KM 114, działkę nr 3/50 KM 114, działkę numer 55/6 KM 102, działkę nr 46/14 KM 102, działkę nr 44/16 KM 102 i działkę nr 4/3 KM 102
2019 4690 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3833 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 3832 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujący od 1 września 2019 roku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2019 3831 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 3834 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2019 3837 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3836 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3835 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 3654 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Włocławek uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego - Włocławski Rower Miejski
2019 2968 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek
2019 2967 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 2970 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei.
2019 2969 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
2019 2658 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek
2019 2390 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2014 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019
2019 2013 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2016 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019
2019 2015 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2019 1763 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 1461 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 847 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2019 846 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/7/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 618 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr LI/148/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 28 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 26 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Janiny Lech
2019 24 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2019 25 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok.
2018 6900 2018-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2018 6586 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2018 6587 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2018 6588 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2018 6583 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 6584 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6585 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5467 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/147/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2018 4486 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2018 4485 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 4484 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 4487 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/117/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu
2018 4490 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/122/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2018 4489 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/119/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4488 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/118/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 3888 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” na lata 2018-2023
2018 3543 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 3544 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/77/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3545 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3135 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/60/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego
2018 3136 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/69/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
2018 3137 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2018 2646 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 2394 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018
2018 2395 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek
2018 2396 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1830 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/17/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018
2018 1829 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”
2018 1831 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1833 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku
2018 1832 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/21/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1327 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 796 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek
2018 797 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 464 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2017 5458 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 5459 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 5460 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 5084 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5085 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 5086 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 4165 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/121/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 4166 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2018 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2017 4163 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 4164 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/117/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2017 4167 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/123/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 4170 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 4171 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2017 4168 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
2017 4169 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 3435 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/94/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3369 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/99/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021
2017 3368 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/98/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3367 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 3372 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2017 3371 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/96/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.
2017 3370 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom
2017 2749 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/82/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2017 2750 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/83/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic/dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2730 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII / 74 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2017 2735 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2726 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 2729 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej
2017 2738 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2739 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/87/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2017 2736 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 2737 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2079 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 1553 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1554 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/49/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1551 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 1552 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.
2017 1555 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2017 1558 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/55/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1559 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/56/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1556 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym
2017 1557 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2017 980 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX / 26 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 469 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 434 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
2017 435 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2017 119 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2017 121 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 120 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku
2016 4545 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2017 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2016 4546 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony
2016 4543 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2016 4544 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2016 4549 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2016 4550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
2016 4547 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz pomieszczeń tymczasowych.
2016 4548 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
2016 3652 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3651 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3654 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2016 3653 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom
2016 3326 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych
2016 3327 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3038 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2016 3037 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.
2016 3069 2016-09-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2016 3039 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 2643 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2642 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2645 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2016 2644 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2280 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/75/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów
2016 2279 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016-2019”
2016 2278 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/71/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.
2016 2283 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 2282 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/73/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w: rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej.
2016 2281 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 2181 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/79/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2016 1947 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2016 1946 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek
2016 1949 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 1948 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/63/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
2016 1935 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
2016 1582 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 1583 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1035 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/33/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2016 roku.
2016 1036 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek
2016 1037 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/36/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2016 840 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
2016 839 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławek
2016 842 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/19/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
2016 841 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 334 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 335 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły
2016 310 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 2 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2016 309 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową.
2016 312 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 4 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 311 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 3 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2016 274 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 4754 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 4224 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2015 4225 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4222 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2015 4223 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2015 3575 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 3372 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2016 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 3371 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
2015 3374 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2015 3373 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2015 2969 2015-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
2015 2695 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2694 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2691 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 2692 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2015 2693 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2062 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek
2015 2063 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 2060 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy
2015 2061 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Papieżka, działkę nr 42 KM 102, działkę nr 51/5 KM 102, działkę nr 3/45 KM 114, działkę nr 3/63 KM 114, działkę nr 3/52 KM 114, działkę nr 3/50 KM 114, działkę nr 55/6 KM 102, działkę nr 46/14 KM 102, działkę nr 44/16 KM 102 i działkę nr 4/3 KM 102
2015 2064 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka oraz terenami bocznicy kolejowej.
2015 2067 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2068 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2015 2065 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2015 2066 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Włocławek
2015 1550 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2015 roku.
2015 1549 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 1552 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek
2015 1551 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską
2015 1517 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 1223 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
2015 1162 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek
2015 1161 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
2015 1160 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1165 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2015 1164 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1163 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2015 1090 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/12/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2015 1091 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym
2015 475 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2015 476 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
2015 375 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 265 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2014 3514 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV / 104 / 2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2014 3236 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/97/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2014 3237 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/98/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2015 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 3157 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 3158 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/95/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
2014 3159 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
2014 2679 2014-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2014 2527 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/83/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2014 2528 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/85/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2014 2526 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/82/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2014 2524 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/76/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 2525 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/81/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2014 2532 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/91/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2533 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/92/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2531 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/90/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2014 2529 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/86/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 2530 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/88/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2163 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/63/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2014 2162 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/58/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 2161 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/57/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki
2014 2164 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2167 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/75/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2014 2166 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
2014 2165 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/65/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2014 1766 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2014 1767 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2014 1542 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/40/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Pułaskiego
2014 1541 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/39/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kaliskiej i terenów kolejowych, pomiędzy ulicami: Okrzei, Spółdzielczą, Kruszyńską, Planty, Wiejską i Węglową
2014 1540 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/38/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 1543 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/41/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku.
2014 1546 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/52/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2014 1545 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/51/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia opłaty dodatkowej i opłaty manipulacyjnej
2014 1544 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/49/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2014 1406 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/32/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2014 1382 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/28/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 1352 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/30/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 1353 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI /31/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1042 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/22/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1007 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/13/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2014 1006 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/12/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2014 1005 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/9/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy
2014 1029 2014-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2014 1009 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/21/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1008 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek
2014 742 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 498 2014-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 23/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku
2014 320 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra
2014 319 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2014 322 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku
2014 321 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/4/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 314 2014-01-31 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włoclawek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 192 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/137/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 123 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 124 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/143/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Włocławek
2014 125 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/146/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3877 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/119/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2014 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 3878 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/120/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2013 3879 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/121/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
2013 3613 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/110/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Wieniecką, ul. Wysoką, ul. Szpitalną i tory kolejowe.
2013 2930 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/101/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2013 2801 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/93/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek
2013 2796 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/79/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek
2013 2751 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2750 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/82/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
2013 2753 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/92/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Włocławek działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2752 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/91/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.
2013 2358 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/70/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2013 2357 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/65/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Włocławskiego Centrum Kultury we Włocławku z Włocławskim Ośrodkiem Edukacji i Promocji Kultury i utworzenia Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
2013 2360 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/72/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek
2013 2359 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/71/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 2089 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/54/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1939 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2013 1885 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/44/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie miasta Włocławek
2013 1437 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana we Włocławku do Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek.
2013 1438 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/29/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2013 1261 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/4/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2013 1262 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/5/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1263 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1233 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/8/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1232 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/7/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1231 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/2/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2013 1236 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/12/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 1235 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2013 1234 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2013 369 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok
2013 325 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany lokalizacji, likwidacji filii bibliotecznych oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
2013 324 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2013 327 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2013 326 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek.
2013 183 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2012 3784 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII /220/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3668 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2012 3229 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek
2012 3230 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2012 3231 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2013 r.
2012 2666 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 2650 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2644 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
2012 2645 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2245 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2166 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2012-2015”.
2012 2049 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2012 2037 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1910 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 3/12 KM 83
2012 1870 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy.
2012 1530 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 1363 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2012 1364 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek
2012 1301 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2012 1159 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI / 130 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.
2012 1158 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez Caritas Diecezji Włocławskiej
2012 1139 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 236 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2012 rok.
2012 1160 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1163 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1162 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2012 1161 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 994 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 973 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Komunamnej i Cmentarnej, pomiędzy Aleją Królowej Jadwigi i terenami kolejowymi
2012 891 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2012 841 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX / 47 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.
2012 387 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVIII / 23 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2012 98 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVII / 239 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek
2012 40 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/231/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2012 24 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/241/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2012 - 2016
2012 6 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII / 237 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „deklaracja na podatek od nieruchomości”, „dane o nieruchomościach”, „informacja o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” oraz „dane podatników”.
2011 2831 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 214 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2686 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI / 215 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2256 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV / 188 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek nr 1 – Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku, ul. Mechaników 1
2011 2257 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV / 203 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 2151 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2152 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/146/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 2095 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII / 162 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3 / XXXIX / 2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87 / XXI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodólnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2
2011 1995 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 1952 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 145 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032”
2011 1951 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI / 121 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032”
2011 1954 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 148 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o we Włocławku
2011 1953 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 147/ 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.
2011 1809 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 134 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 1810 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 135 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek.
2011 1798 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI / 107 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2011 1799 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek
2011 1718 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 112 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3
2011 1717 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 we Włocławku, ul. Wiejska 29
2011 1719 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 113 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 4 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3
2011 1721 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 115/ 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku, ul. Promienna 15
2011 1720 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 114 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7
2011 1637 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI / 106 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1403 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 j.t.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675),uchwala się, co następuje:
2011 1391 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej
2011 1342 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/20/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Wiejską, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki nr 15/4 km 40 i działkami nr 16, 17, 18 i 19/1 km 40), ulicą Długą (wraz z częściami działek nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 km 56 i nr 1/92, 117 km 55).
2011 1343 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X /94 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 we Włocławku, ul. Leśna 27
2011 1265 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto Włocławek
2011 1266 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
2011 1267 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 920 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/02/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2011 r.
2011 905 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2011 906 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII / 53 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2007-2011.
2011 907 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII / 55 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2011 833 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7
2011 801 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII / 19 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych położonych na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny na okres dłuższy niż 3 lata.
2011 728 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr VI / 06 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 694 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII / 38 /11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2011 607 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr Nr VI / 07 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.
2011 585 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII / 18 /11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
2011 529 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/09/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku