Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 97

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 164 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2014 163 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok.
2014 165 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2014 167 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/310/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2014 166 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/309/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 131 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/312/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2013 3723 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/294/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego
2013 3722 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/293/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3724 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego
2013 3726 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/297/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2013 3725 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3433 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/276/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 3398 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/289/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3399 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 3365 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/275/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 3366 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/277/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2952 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranych obszarach: obszar IA – ograniczony od zachodu ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka oraz od południa ul. Mławską, obszar IB – ograniczony od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą działki nr 896/3 i 896/4 oraz od południa południową granicą działki nr 895/17 i 895/18.
2013 2870 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2871 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2798 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.
2013 2799 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 2565 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2566 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2567 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2309 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2013 2271 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2013 1388 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 1389 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1333 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1334 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1335 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 963 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013r. uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok.
2013 906 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina
2013 849 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Miasta Rypina z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 652 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 595 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 388 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.
2012 3723 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2012 3272 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku rolnego.
2012 3271 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 3273 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podatku leśnego.
2012 3275 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3274 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 2757 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2758 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Rypina.
2012 2689 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 2286 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 2162 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2012 1988 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2012 1753 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2012 1744 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1697 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Rypina z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 1544 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1543 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2012 1546 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 1545 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2012 797 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.
2012 476 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 50 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2011 3382 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Rypina
2011 3293 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2011 3220 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2011 3035 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku rolnego.
2011 3034 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3033 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3038 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 3037 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 3036 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku leśnego.
2011 2650 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury
2011 2045 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2041 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypina na lata 2011-2014
2011 1873 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Miasta Rypina z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2011 1300 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina.
2011 1221 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2011 1222 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 1223 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1202 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie podnajmowania lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2011 1203 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.
2011 759 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Rypina
2011 389 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 r.
2011 374 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 375 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2040 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2041 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie:utworzenia obwodu głosowania
2010 2042 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1969 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLIV/413/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1970 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/433/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zniesienia ochrony pomnikowej z 2 drzew gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
2010 1971 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/434/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1704 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1630 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypina
2010 1629 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek.
2010 1574 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 412 /2010 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 1573 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/400/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1204 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania
2010 497 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.
2010 174 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/09 Rady Miasta Rypina z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/2000 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji formy prawnej funkcjonowania zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2010 175 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie