Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 48

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 4625 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI-71/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Miasta Nieszawa w 2016 r.
2015 4626 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI-72/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2015 4623 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI - 69 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 4624 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 70 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa na rok 2016
2015 4629 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 76 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4630 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 77 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4627 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr NR XI - 73 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 4628 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 74 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 733 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-29/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2012 1724 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX-99/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.
2012 945 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII-92/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII-83/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2012
2012 503 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII-83/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2012.
2012 316 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV- 69/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 314 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV-68/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta na rok podatkowy 2012.
2012 320 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV- 71/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Miasta Nieszawa na rok podatkowy 2012.
2012 318 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV-70/ 2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2011 2584 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX-57/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2011 2148 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII-41/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1218 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V-26/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 4 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1219 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI-30/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V-26/2011 z dnia 4 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 581 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV-18/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2011
2010 2872 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-10/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2011 r.
2010 2873 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-11/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku leśnego oraz zwolnień od tego podatku na rok 2011.
2010 2874 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-12/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2010 2870 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-8/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 2871 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II-9/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 2077 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV-182/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI-44/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców
2010 2078 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV-183/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2010 1340 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX-168/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nieszawy
2010 1178 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-172/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1179 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-173/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1180 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-174/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie
2010 1124 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX-169/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa
2010 601 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX-160/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2010
2010 396 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX-163/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-125/09 z dnia 06 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Nieszawa
2010 50 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII-150/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 9 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych miasta Nieszawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2009 2553 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-155/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2009 2554 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-156/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2009 2555 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-157/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2010 r.
2009 1511 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-145/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1509 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-138/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2009 1510 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-140/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2009 999 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-124/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 1000 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-125/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Nieszawa.
2009 998 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-123/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nieszawa.
2009 997 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI-119/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
2009 337 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XX-113/08 Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2009.
2009 249 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX-110/08 Rady Miasta Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieszawa”