Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5575 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 5562 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Kowal na lata 2019 – 2024”
2019 5561 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 5560 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5565 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 5564 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5563 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kowal w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 4930 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 4927 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4932 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 4931 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu
2019 4296 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4109 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4110 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3482 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3483 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3412 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 3413 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2019 3414 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2807 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 2808 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2019 2809 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2340 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 2341 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Kowal.
2019 2232 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Kowal na rok 2019
2019 1507 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 1508 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 833 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 710 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
2019 711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 712 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 500 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2019 4 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Kowala z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2019 r.
2019 5 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miasta Kowala z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 6546 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Kowal z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kowal.
2018 5858 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 5740 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/330/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
2018 5739 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/329/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2018 5742 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/332/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5741 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/331/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2018 5712 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal
2018 5670 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr L/324/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 4814 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 4794 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4795 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4169 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 4101 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Kowal na rok 2018
2018 4100 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4103 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2018 4102 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Palcu Rejtana w Kowalu
2018 3810 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 3256 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3257 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2018 2793 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
2018 2759 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 2747 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu
2018 2049 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1996 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 1423 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1362 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 1192 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 768 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Kowal w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 694 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/162/09 Rady Miasta Kowala z dnia 22.04.2009 r. sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 695 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/269/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 348 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2018 349 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 5335 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2017 5336 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 4218 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4217 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2017 4219 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2017 4227 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 4220 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2017 3684 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2017 3672 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 3192 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 3176 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3177 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3179 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 3041 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Miasta Kowal.
2017 3042 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2612 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2308 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Kowal
2017 2300 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2052 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2054 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 1839 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 1840 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 1391 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kowal Nr XXVIII/196/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
2017 1299 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1300 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznawania im określonej liczby punktów
2017 1301 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1264 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 1043 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1045 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 680 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kowal na lata 2017 – 2020”
2017 453 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2017 443 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 386 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 4728 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 4729 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2016 4014 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2016 4013 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4015 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2016 4022 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 4016 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2016 3602 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 3177 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 2816 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 2817 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2016 2177 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2176 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2175 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2016 2178 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2186 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 2182 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2179 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1472 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 1414 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 793 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu
2016 654 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 254 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 4650 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
2015 4519 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4520 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2015 3702 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3614 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych
2015 3592 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3591 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2015 3590 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia budynków i budowli w podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis
2015 3593 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2015 3596 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 3595 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2015 3594 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2015 2775 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2776 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2742 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi.
2015 2237 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2238 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 918 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2015 917 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 920 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2015 919 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal
2015 406 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasto Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2015 158 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2014 3179 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 3178 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/301/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3181 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kowal na lata 2015-2019”
2014 3180 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2014 2841 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki realizowanego w Przedszkolu Miejskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2014 2842 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 września 2014r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kowal na lata 2014-2019”
2014 2506 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu .
2014 2507 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2014 1317 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1318 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1319 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2014 758 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 759 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 760 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 190 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2013 4093 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 4092 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4095 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4094 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 3618 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3617 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2013 3619 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2013 3621 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 3620 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2013 3101 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3102 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2013 3103 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 2800 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2747 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2013 2748 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli  szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karty Nauczyciela .
2013 2749 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/2003 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie przekształcenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
2013 2623 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1777 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 11 kwietnia 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 1778 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1413 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1198 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1197 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 1200 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1199 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 848 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r.
2013 615 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3003 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Kowal” i ,,Zasłużony dla Miasta Kowal”.
2012 2849 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2848 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2012 2851 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 2850 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2012 2259 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 4 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2260 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 4 września 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2012 1745 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Kowal.
2012 1009 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Kowalu przy ul. Piwnej 20
2012 911 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 706 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 382 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kowal, mających charakter cywilnoprawny.
2012 281 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
2011 3170 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3169 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2011 3172 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2011 3171 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2011 2357 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 2046 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1969 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2011 1968 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 1971 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 1970 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Leona Stankiewicza w Kowalu
2011 1947 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2011 1808 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Kowal
2011 1678 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI-42-2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2011 1144 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 950 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 495 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 496 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy-deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny – obowiązujące na terenie miasta Kowal
2011 497 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Kowal
2010 2224 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1899 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXVIII/238/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kowala Nr XX/84/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
2010 1701 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Dobrzyńskiej w Kowalu.
2010 1702 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2010 1700 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kowal punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1291 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1292 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1293 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 955 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/10 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto Kowal
2010 956 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 957 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 467 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2129 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2009 2128 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 2127 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2131 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2009 2130 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/09 Rady Miasta Kowal z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – obowiązujące na terenie miasta Kowal
2009 1727 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 25 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Kowal na lata 2009-2014
2009 1222 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Miasta Kowal z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Kowalu przy ul. Piwnej 20.
2009 1074 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Miasta Kowal z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 872 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Miasta Kowal z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania
2009 871 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/09 Rady Miasta Kowal z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 353 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Kowalu.
2009 354 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych i ciekłych na terenie miasta Kowala.
2009 352 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/08 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Kowala na rok 2009.