Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 941 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Rady miasta Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Janikowo realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Inowrocław w zakresie pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług mieszkańcom Gminy Miasta Inowrocław przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
2009 2409 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/541/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1403 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/471/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2009 1404 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/473/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2009 1405 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/481/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1367 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Inowrocław oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2009 1368 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/482/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy Miasto Inowrocław.
2009 1365 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/474/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1366 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/476/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu.
2009 1370 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/486/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1371 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1372 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/488/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1369 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/485/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 487 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/2008 Rady Miasta Inowrocław z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia
2009 481 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/417/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 480 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2009 Rady Miasta Inowrocław z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Inowrocław.
2009 342 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/2008 Rady Miasta Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na 2009 r.