Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 182 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/331/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2010.
2010 10 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 11 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 2037 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/322/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2036 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/321/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru.
2009 2033 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2009 2034 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/319/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatków.
2009 2035 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/320/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty.
2009 1765 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Gimnazjum w Więcborku ul. 600-lecia 4.
2009 1764 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność gminy Więcbork.
2009 1643 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale nr XXIX/274/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421)
2009 1641 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Sypniewo, gm. Więcbork
2009 1642 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2009 1409 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork.
2009 1307 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2008 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2008r. w sprawie nadania Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku
2009 1306 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2008 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 1298 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 28 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1021 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej |w Więcborku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku.
2009 1019 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork.
2009 1020 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Więcbork na lata 2009-2012”.
2009 930 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
2009 931 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach zarządzonych do Parlamentu Europejskiego
2009 629 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 341 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/08 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2009.