Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2801 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2436 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 2437 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2439 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2438 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 2065 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
2009 1776 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.
2009 1777 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1778 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1025 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 825 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński
2009 476 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.
2009 433 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2009 377 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
2009 235 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2008 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009 r.