Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1845 2009-11-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 września 2009r. dotyczace udzielenia przez miasto i gminę Piotrków Kujawski Miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2009 1656 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1657 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1632 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Piotrków Kujawski do kategorii dróg gminnych.
2009 1468 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 975 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania
2009 806 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/119/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 808 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 807 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/121/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Piotrkowie Kujawskim
2009 248 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze miasta i gminy Piotrków Kujawski
2009 168 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/115/08 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2009