Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2471 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rok.
2009 2470 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 r.
2009 2469 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2472 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 r.
2009 2473 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/241/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2009 1859 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1679 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów.
2009 1350 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania skwerowi nazwy Armii Krajowej
2009 1351 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1185 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych
2009 1186 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2009 565 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/180/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli od 1 stycznia 2009 r.
2009 566 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania.
2009 567 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 432 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/171/08 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2009 r.
2009 382 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/179/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Działyńskich.
2009 380 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Wojciecha Kęsickiego.
2009 381 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ks. Józefa Kurzawskiego.
2009 379 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Stanisława Szenica.