Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 350 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/379/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2010 349 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/378/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2010
2009 2106 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2107 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2009 2105 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 2017 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/376/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Mogilno w 2010 r
2009 1691 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 września 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Mogilnie.
2009 1690 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno.
2009 1389 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1388 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Mogilno
2009 1387 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Mogilno
2009 1269 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mogilno.
2009 1160 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2009 1161 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
2009 1158 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2009 1159 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno
2009 878 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2009 781 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/284/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 784 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 195 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gębice
2009 98 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2008 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2009
2009 22 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 24 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa i Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla
2009 25 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów gminy Mogilno w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów
2009 23 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/08 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 8 października 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Mogilno przez inne niż gmina ogilno osoby prawne lub fizyczne