Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 105 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Lubień Kujawski na 2010 r.
2009 2254 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2253 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2255 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 1697 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1452 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
2009 1207 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1088 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
2009 1087 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2009 910 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 141 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2008 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Lubień Kujawski na rok 2009