Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1328 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ogólnodostępnego korzystania z boiska sportowego przy Zespole Szkół we Wtelnie
2009 1329 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo
2009 1326 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/385/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania
2009 1327 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/386/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2009 373 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/339/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
2009 372 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.
2009 371 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/09 Rady Miasta I Gminy Koronowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we Wtelnie.