Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 619 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2010 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2010 282 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2010.
2010 281 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 280 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 285 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2010 284 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2010 283 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2009 2632 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2009 2521 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2522 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2009 2523 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2520 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2122 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 22 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2009 1407 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 985 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2009 984 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
2009 862 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim
2009 805 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2009 802 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński
2009 803 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 804 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2009 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 313 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/164/2008 Rady Miasta I Gminy Kamień Krajeński z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2009