Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1361 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/221/10 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Jabłonowo Pom. oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2010 496 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/199/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2286 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2284 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
2009 2285 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/193/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1707 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2009 1708 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2009 1155 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Jabłonowo Pomorskie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2009 1156 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2009 1096 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/160/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pieczęci.
2009 1079 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 289 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/08 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2009
2009 21 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/08 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w obrzeżu jeziora Duże w Nowej Wsi