Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2823 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1625 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2018 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 2124 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2125 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno
2014 2126 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 944 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży
2010 945 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie podziału gminy Górzno na stałe obwody głosowania
2010 946 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze.
2009 2634 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność gminy.
2009 2015 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2009 1957 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1954 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Górzno.
2009 1953 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
2009 1956 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2009 1955 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1293 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Górzno
2009 1152 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1075 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
2009 1076 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 824 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno
2009 823 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2009
2009 662 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli