Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1963 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1964 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 2256 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2257 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 2258 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1768 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1286 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1067 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego stadionu sportowego we wsi Krojczyn
2009 718 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/135/08 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym
2009 719 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą
2009 209 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/08 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009