Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 786 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/10 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 529 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/242/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 745-747, 871, 879, 880, 872-878, 881-885 położonych w Łabiszynie
2010 531 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/248/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 181/2-181/7 oraz działki nr 181/8 położonych w miejscowości Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
2010 530 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 388, 389 w Załachowie, gmina Łabiszyn
2010 515 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 369 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 293 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2009 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 r.
2010 294 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/239/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 2596 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łabiszyn
2009 2086 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010.
2009 2085 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2088 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2087 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 r.
2009 1442 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury.
2009 1064 2009-05-14 Informacja Informacja Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r.
2009 947 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Łabiszyn
2009 948 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 214 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/169/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łabiszyn
2009 213 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/168/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
2009 212 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/165/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2009 r.
2009 126 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/172/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 127 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/176/08 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc objętą programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”