Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5479 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5480 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019”
2019 5481 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
2019 5416 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2019 4502 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4233 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4234 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 3820 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3819 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3822 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3821 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 3195 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2972 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2951 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2019 2009 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2010 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019.
2019 2011 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz placu zabaw przy ul. Szkolnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2019 1289 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw,wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
2019 786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 784 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 741 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2019 439 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 440 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 469 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6978 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości ramach zadań własnych gminy.
2018 6925 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 6926 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 6003 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 6004 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5229 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/350/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 5230 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/353/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 4683 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/348/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4411 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/345/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 4412 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/346/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/295/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu
2018 4413 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/347/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4040 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/338/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 4041 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/341/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3455 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/327/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2018 3454 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/322/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3457 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/325/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
2018 3456 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/324/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
2018 3183 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LIX/320/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3034 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/317/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2871 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/315/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2872 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2018 2758 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LV/311/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2710 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LVI/314/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 2501 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/312/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2223 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 1765 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/302/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1766 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2018.”
2018 1767 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub- Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2018 1214 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LII/296/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca
2018 1152 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/299/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 466 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/285/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 467 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/293/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Golubiu-Dobrzyniu
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 19 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 20 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 21 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 4830 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4829 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4831 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4833 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4832 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2017 4269 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4270 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
2017 3763 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 3707 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3247 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3186 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2964 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/224/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia
2017 2893 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2519 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2017 2520 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń.
2017 2447 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2379 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2380 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2017 2381 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 1775 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 1776 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1777 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/17 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów
2017 474 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2017 473 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 476 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 475 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rzecz najemców
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4827 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4410 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 4409 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4411 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4419 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa
2016 4412 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
2016 3339 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3118 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 3044 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 3045 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2016 3046 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2748 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2370 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2369 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2368 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
2016 2371 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 2374 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2373 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2372 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1987 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1794 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1470 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 934 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 538 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2016 458 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 459 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 457 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 435 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/27/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 107 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 4213 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 4214 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 3326 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubiu-Dobrzynia NR XIII/61/2015 z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat
2015 3324 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2802 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania
2015 2803 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2805 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat
2015 2801 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2310 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/48/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 2241 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2015 2058 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2059 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1850 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń.
2015 1820 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/36/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 1819 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 1822 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/38/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1821 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1504 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 869 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 870 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 871 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 513 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/16/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 514 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2015 26 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 3247 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/296/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 3248 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/297/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3249 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2014 2797 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LV/291/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 2798 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LV/293/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2424 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/283/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1958 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/276/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1644 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/268/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie regulaminu placów targowych Miasta Golubia-Dobrzynia.
2014 1643 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/265/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1645 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/269/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa.
2014 1647 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/272/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie likwidacji filii nr 1, przekształcenia filii dla dzieci i młodzieży oraz uchwalenia statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Księdza Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
2014 1646 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/270/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 1334 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2014 1335 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1336 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr L/263/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 907 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 908 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 909 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 349 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 291 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 292 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2013 4243 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV)235)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń.
2013 3639 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV)225)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3640 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2013 3641 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV)230)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa.
2013 3172 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2013r. w sprawie regulaminu placów targowych Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 3173 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2013 2911 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2013 2663 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 2365 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 2364 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub- Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2013 2366 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 2368 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2367 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 843 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 798 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2013 509 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2013 513 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 376 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 375 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 374 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2013 379 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 378 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 377 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3711 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2760 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2761 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2012 2762 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 2116 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 918 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych
2012 919 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i gruntów z nimi związanych na rzecz najemców.
2012 921 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 688 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307
2012 435 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 436 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.
2012 115 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2011 2970 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2971 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2972 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2651 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń
2011 2652 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń
2011 2606 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XVI/62/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2457 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2458 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
2011 2459 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 2042 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1666 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/48/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
2010 2032 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/303/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 2033 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/307/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pyblicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych oraganizacji
2010 1853 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1640 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr LV/280/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1612 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr LV/286/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.
2010 1099 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/270/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolotej Polskiej.
2010 1097 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na okręgi wyborcze
2010 1098 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/269/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na stałe obwody do głosowania.
2010 519 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIX)252)2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2009 2637 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Brodnickiej, Kilińskiego i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych.
2009 1613 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/219/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1615 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/223/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym.
2009 1614 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/220/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 1612 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/217/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic: 17 Stycznia, Bohaterów Września, Jagodowej, H. Sienkiewicza oraz Księdza Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych.
2009 1053 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2009 280 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2009 221 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych
2009 220 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Golub-Dobrzyń oraz gruntów z nimi związanych