Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 968 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej relacji Chełmno - Unisław od km 0+000 do km 4+561,47
2016 711 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych.
2016 710 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.
2016 714 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2016 713 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno.
2011 2571 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
2011 1335 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonym przez gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym
2011 823 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2011 824 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/117/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.
2011 423 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.
2011 226 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku mieszkaniowego
2011 12 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”
2010 2396 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2397 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2398 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 2394 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/292/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 2395 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2116 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/287/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 691 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Chełmna.
2010 185 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2010 42 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2010 43 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę miasto Chełmno.
2010 45 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno.
2010 44 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2603 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2009 2602 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna”.
2009 2561 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2009 2271 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2009 1943 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 20 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto Chełmno
2009 1319 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmno
2009 562 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna.
2009 561 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno.
2009 563 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2009 564 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 282 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 283 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009
2009 264 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów
2009 194 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2007 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 maja 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”
2009 115 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Miasta Chełmno z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasta Chełmna osobom do tego uprawnionym