Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 226

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5931 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 5882 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2019 5883 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych: „Moje boisko - ORLIK 2012” przy al. 3 Maja oraz boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie.
2019 5318 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
2019 5319 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Chełmna
2019 5229 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 4424 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4425 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2019 4426 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 3912 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna
2019 3668 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3669 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 3670 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2019 3059 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 3060 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
2019 3061 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2871 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2019.
2019 2872 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Chełmno zadań z zakresu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Chełmna przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2019-2020.
2019 2873 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 2465 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 1545 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmno dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1544 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2019 roku.
2019 1546 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr NRV/36/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna.
2019 1548 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2019 1547 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/ 38/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 470 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
2019 471 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych
2019 15 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 14 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 13 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /19 /2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 6485 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 6351 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2018 5300 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/303/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno.
2018 5276 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie.
2018 5228 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LI/302/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 5208 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/297/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 5207 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/296/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2018 5209 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki przyrody.
2018 5211 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/304/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29.11.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2018 5210 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/301/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2018 5133 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/313/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/275/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4565 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/295/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2018 4564 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/294/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 4567 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4566 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/293/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
2018 3534 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 3535 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 3536 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2918 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 2629 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2628 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2018.
2018 2627 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 2632 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2018 2631 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2630 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2152 2018-04-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Bliskiej
2018 2094 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/215/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2095 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2096 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/2702018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna
2018 1246 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2022
2018 1213 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 1185 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Chełmno w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”
2018 1184 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2018 roku
2018 1186 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 1188 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1187 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Toruńskiej i części ulicy Grzegorza Gorczyckiego na terenie miasta Chełmna
2018 717 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2018 676 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych
2018 675 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2018 678 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych przy gminnych jednostkach budżetowych.
2018 677 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem rejestrującym.
2017 5497 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 5498 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018
2017 5002 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2017 4292 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 4247 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/226/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową a Al. 3 Maja w Chełmnie
2017 4248 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/227/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie
2017 4161 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/229/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3564 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3414 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3415 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Toruńskiej na terenie miasta Chełmna
2017 3060 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII /212 /2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3051 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2017 2616 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2527 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2219 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2090 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie.
2017 2091 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Chełmnie.
2017 1564 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1563 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno do nowego ustroju szkolnego.
2017 1565 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem prowadzącym.
2017 1567 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
2017 1566 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 1090 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów
2017 1039 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Chełmna instrumentem płatniczym
2017 774 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno
2017 270 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.
2016 4787 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
2016 4770 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2016 4769 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2016 4772 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.
2016 4771 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4619 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2016 3600 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ignacego Danielewskiego i Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.
2016 3585 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2016 2852 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie.
2016 2166 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2016 1579 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 1501 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno.
2016 964 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
2016 712 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 388 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
2016 355 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016.
2016 272 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmna dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Chełmno
2015 4282 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2015 4281 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 4284 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 4283 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3345 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 r. określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2839 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2838 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2824 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2823 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
2015 2826 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/2012 w sprawie obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XLIV/286/2014
2015 2825 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna w sprawie okręgów wyborczych zmienionej uchwałą nr XLIV/287/2014
2015 1651 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Chełmno.
2015 1318 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 579 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna
2015 580 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których Gmina Miasta Chełmno jest organem prowadzącym.
2015 581 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i stolików letnich, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2015 222 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015.
2015 31 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2014 3753 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3754 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2014 2588 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2097 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 050746C (os. dr Franciszka Raszei) w Chełmnie kategorii drogi gminnej
2014 2098 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „C” Rybaki
2014 2099 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2014 1700 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Chełmna na lata 2013-2016”
2014 1699 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1701 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”
2014 1703 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2014 1702 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno
2014 1521 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego określenia terminu przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasta Chełmno
2014 1522 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i stolików letnich, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2014 1047 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1048 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/2012 w sprawie obwodów głosowania
2014 1049 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna w sprawie okręgów wyborczych
2014 871 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domu Kultury.
2014 668 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 667 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 666 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2014 669 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2014 672 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/ 272/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 671 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 670 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2014 339 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 230 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I” Dworzyska
2014 89 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 236/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Chełmna oraz określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Karty Dużej Rodziny
2014 44 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
2013 4133 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2013 4134 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3747 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3746 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna”.
2013 3749 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2013 3748 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII /241 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3374 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2013 2284 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego przy ulicy Dworcowej
2013 2285 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2013 2286 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2013 1886 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Chełmna.
2013 1848 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego na płycie Rynku
2013 1847 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXV/244/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk
2013 1850 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2013 1849 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle położonemu na terenie miasta Chełmna.
2013 1016 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 607 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013.
2013 512 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3663 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
2012 3621 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2012 3622 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3619 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”
2012 3620 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2012 3625 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3626 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3623 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
2012 3624 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 3282 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2012 2594 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2012 2593 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
2012 2592 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2012 2597 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy ,zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych i cudzoziemców
2012 2596 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2595 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154 /2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 2224 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
2012 2115 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
2012 2016 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.
2012 2017 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1230 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2012 1112 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2012 1041 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2012 995 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2012 446 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012.
2012 447 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna
2012 278 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 3233 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 3234 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 2570 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 - 2016.
2011 2032 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2011 2033 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2011 1997 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
2011 1901 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
2011 1892 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
2011 1834 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji efektywnych ekologicznie realizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno
2011 1436 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2011 1070 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2011 1014 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2011 955 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno
2011 825 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/116/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.
2011 826 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2011 358 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2010 2924 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1871 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/283/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawy programowe w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
2010 1183 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2010 1182 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2010 1181 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.