Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4044 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/18 Rady Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 559 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2009 560 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miasta Chełmży na obwody głosowania.
2009 558 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 425 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/137/08 Rady Miasta Chełmży z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę miasto Chełmża.
2009 394 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/09 Rady Miasta Chełmży z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu.
2009 351 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/149/08 Rady Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 r.