Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 102 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 2499 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/310/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2010 r.
2009 2500 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2010 r
2009 2497 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/308/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
2009 2498 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2010r
2009 2501 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 1 grudnia 2009r. sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na 2010 r
2009 1564 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII/264/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta targowisk.
2009 1567 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz najemców i określenia zasad ich sprzedaży
2009 1566 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1565 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1323 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 21 maja 2009r. w sprawie Statutu Muzeum w Brodnicy
2009 1267 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych.
2009 421 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/225/08 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Mostowej, Kościelnej i Sienkiewicza.
2009 422 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/226/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Sądowej, Targowej i Ustronie w Brodnicy.
2009 419 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Lidzbarskiej, 18 Stycznia i Czwartaków.
2009 420 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Okrężnej oraz Zakątek.
2009 397 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/233/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Brodnickiego Domu Kultury.
2009 401 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg – ulic miasta Brodnicy do kategorii dróg gminnych.
2009 398 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/234/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy.
2009 400 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
2009 399 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/240/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 95 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/221/2008 Rady Miasta Brodnica z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Brodnicy na rok 2009