Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4699 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1410 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2013 1414 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2013 1416 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2013 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 523 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Osięciny
2010 2799 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2010 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2011
2010 2801 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2010 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny na 2011 r
2009 720 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie gminy Osięciny