Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2018 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy w Konecku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2015 3774 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy w Konecku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2013 1690 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/13 Rady Gminy w Konecku z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1734 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 3254 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 3249 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3250 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 3253 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 311 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Koneck
2010 1900 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXIV/187/10 Rady Gminy w Konecku z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.