Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 107

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5225 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2019 3379 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym
2019 2197 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2019 1785 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 1167 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 684 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2018 6067 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6068 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2019r.
2018 5309 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2018 2113 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na stałe obwody głosowania
2018 1542 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2018 1456 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na okręgi wyborcze
2018 646 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2017 4544 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2018r.
2017 2685 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jeziora Wielkie
2017 1152 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2017 1153 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2017 1154 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 585 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017-2022
2016 4888 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach pomocy de minimis
2016 3740 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3739 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 3738 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3743 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3742 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 3741 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2017r.
2016 2959 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie GminyJeziora Wielkie
2016 2960 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2258 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie"
2016 409 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich
2016 248 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016
2015 3689 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3690 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3688 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3686 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2015 3687 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3694 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3695 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3693 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3691 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 3692 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2016r.
2015 2715 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 2653 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustaleń dotyczących czynnej ochrony użytków ekologicznych położonych na działce 3270/7 obręb Żółwiny i Wycinki
2015 2654 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Jeziora Wielkie ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2015 2655 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2221 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2222 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1516 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1143 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2015 1144 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2014 3032 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 3033 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2014 3004 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.
2014 3003 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2014 3001 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3002 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2664 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/213/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 1161 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 662 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 663 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 14 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014r.
2013 3225 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 3224 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2013 3223 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2014r.
2013 3226 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 3229 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy i psychologa w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeziora Wielkie
2013 3228 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 3227 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2013 2929 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jeziora Wielkie
2013 2733 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jeziora Wielkie
2013 2734 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2321 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie"
2013 2322 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2013 1534 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie.
2013 1535 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1537 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 749 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jeziora Wielkie, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 661 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r.
2012 3307 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3306 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3305 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3310 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3309 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3308 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3177 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2013r.
2012 2505 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 2506 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie
2012 2503 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowannia mieszkaniowym zasobem Gminy Jeziora Wielke na lata 2012-2016.
2012 2504 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie.
2012 2509 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2012 2510 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2012 2507 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie za stałe obwody głosowania
2012 2508 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1776 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na okręgi wyborcze.
2012 1420 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne na terenie Gminy Jeziora Wielkie.
2012 1040 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2012 208 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.
2011 3278 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Jeziora Wielkie.
2011 3058 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3057 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2011 3056 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2012 r.
2011 3061 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz załączników do tych deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 3060 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2011 3059 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 2074 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011r.
2011 2009 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 maja 2011r. w sprawie podzialu sołectwa Kożuszkowo
2011 2010 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania Statutów Sołectwu Kożuszkowo i Sołectwu Kuśnierz