Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 60

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1625 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Górzno
2014 1496 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 1497 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1498 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/220/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów.
2014 1060 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 1061 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1062 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 839 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
2014 266 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 57 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3678 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3677 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 3676 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3681 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2013 3680 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3679 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2013 3476 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3055 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 2855 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2013r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Górzno w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2013 2856 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 2555 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2556 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2466 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.
2013 2467 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2013 1846 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 1390 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 898 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Górzno
2013 899 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno
2013 792 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 229 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2013 225 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 224 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 223 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 228 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 227 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie okreś1enia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 226 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3812 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 3813 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3814 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2840 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2839 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2012 2838 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2841 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2012 2844 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2843 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 2842 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2463 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2464 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2340 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2117 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2059 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2060 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Górzno, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2012 1883 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1882 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1884 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1886 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1885 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1477 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Górzno
2012 1039 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów
2012 389 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok