Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3513 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012 1449 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
2012 894 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
2012 895 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 454 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2012 455 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
2012 456 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/66/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
2012 13 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów.
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012.
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim.
2011 2513 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim, w latach 2012-2016.
2011 2512 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2511 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
2011 2514 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.
2011 2517 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim
2011 2516 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2515 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2012.