Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 76

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3294 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środkow transportowych
2014 3201 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3200 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 3202 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Cekcynie
2014 3204 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy Cekcyn
2014 3203 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2014 2637 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2636 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2014 2682 2014-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2014 2638 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2014 1989 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2014 1988 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 2085 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzozie
2014 2084 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysoka
2014 1628 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zdroje gm. Cekcyn
2014 1629 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1285 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/296/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2014 965 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 964 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 967 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2014 966 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 947 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2014 948 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2014 795 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2014 633 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2014 634 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 635 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 95 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2014
2014 96 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2013 3623 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3622 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 3624 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3626 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 3625 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3001 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielkie Budziska 1 w miejscowości Wielkie Budziska gm. Cekcyn
2013 2960 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/246/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wysoka
2013 2961 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/247/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzozie
2013 2962 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cekcyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2959 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/244/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2013 2369 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 2370 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 2371 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 1941 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/95/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cekcyn
2013 1943 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1944 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1270 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/208/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 1271 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 1272 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2013 922 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn.
2013 923 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/202/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brzozie i sołectwa Wysoka, dotyczących zmiany przynależności miejscowości Pustelnia - rodzaj miejscowości leśniczówka, z sołectwa Wysoka do sołectwa Brzozie
2013 631 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2013
2013 285 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 284 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/189/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 286 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2013 288 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 287 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/192/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cekcyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3243 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3244 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2012 3241 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 3242 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 3245 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3248 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 3249 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2012 3246 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 3247 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2018 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2012 2019 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2012 2020 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 1529 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1430 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 1431 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/150/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1432 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cekcyn
2011 2160 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 1482 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z obszaru bagna uznanego za użytek ekologiczny.
2011 1483 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany powierzchni obszaru uznanego za użytek ekologiczny.
2010 1005 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.