Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 87

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1670 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej
2014 1470 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1419 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1418 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2014 1421 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika – popiersie Fryderyka Chopina w Izbicy Kujawskiej
2014 1420 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 592 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 601 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie
2014 602 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 568 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie.
2014 223 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2013 4037 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2013 3098 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2013 3071 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 3072 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/211/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Izbica Kujawska
2013 2893 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 2853 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2013 2854 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska
2013 2638 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2013 2639 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2305 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej przy Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
2013 1711 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/167/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie
2013 1712 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1667 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/168/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1631 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 1613 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2013 1614 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1110 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1109 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/159/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1108 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/158/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2013 1111 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/161/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1114 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/164/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1113 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/163/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1112 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 777 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Izbica Kujawska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg.
2013 745 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3554 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, będącego własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku.
2012 3189 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3188 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3191 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 3190 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2012 2785 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2688 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 2687 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.
2012 2300 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2174 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1455 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2012 1456 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2012 380 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska
2012 267 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2011 3365 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom
2011 3266 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2011 3049 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3050 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3051 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2011 2104 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2105 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2106 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2063 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i miasta Izbica Kujawska
2011 2062 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbica Kujawska
2011 2065 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2064 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z zespołu pomostów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Długie nad jeziorem Długie
2011 1635 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1636 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową.
2011 662 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 663 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 664 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej
2011 422 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 223 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 224 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Izbica Kujawska
2010 2947 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/193/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej
2010 2839 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2010 2417 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 1999 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXIX/185/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową.
2010 1559 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1560 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 465 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2593 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości
2009 2595 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2594 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska
2009 1436 2009-07-31 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 czerwca 2009r. Gmina i miasto Izbica Kujawska udziela miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2009 1220 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/134/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska.
2009 1221 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/135/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania.
2009 251 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego
2009 252 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu placów zabaw i tzw. „rekreacyjno-rehabilitacyjnego parku dla dorosłych”
2009 253 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego
2009 123 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2009