Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 284

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5717 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 5718 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5334 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 4891 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2022
2019 4752 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 4751 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 4750 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 4755 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2019 4754 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4753 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4346 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18.06.2019 r.
2019 4336 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 3558 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3557 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej
2019 3556 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 3561 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3560 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno
2019 3559 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 3274 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 3038 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu
2019 2704 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2703 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2706 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu
2019 2705 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2212 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2211 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2213 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku
2019 2215 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku.
2019 2214 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku
2019 1351 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 1352 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 701 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 579 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 580 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku
2019 346 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 347 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 344 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2019 345 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6562 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 6536 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/ 18 /2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 6537 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno
2018 6535 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 6534 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej
2018 6533 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2018 5827 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5704 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5715 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr L/304/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Zbiczno
2018 5716 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5077 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 4881 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4376 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 4313 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4312 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4315 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli
2018 4314 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4027 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3613 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3612 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3615 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2018 3614 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3093 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3092 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3095 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku
2018 3094 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3020 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 2816 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2817 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2018 2636 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 2637 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2638 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku
2018 1834 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 1835 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku.
2018 1836 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1258 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 1259 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2018 1260 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty
2018 301 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2018 302 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018  rok
2017 5155 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 5156 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5157 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 5152 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno.
2017 5153 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2017 5154 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5161 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5162 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5163 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2017 5158 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5159 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5160 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4302 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3747 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3748 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r.
2017 3295 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3296 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 3297 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2017 2813 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2814 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym
2017 2815 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2017 2448 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2449 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom
2017 2110 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2111 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2017 1390 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1366 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
2017 1295 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym
2017 1294 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1296 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym
2017 1298 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1297 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2017 604 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 250 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2017 251 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2016 4711 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 4710 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4709 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 4714 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r.
2016 4713 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 4712 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3819 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3397 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3398 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2016 3399 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2016 2953 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2919 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2016 2918 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2921 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2016 2920 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
2016 2773 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2016 2580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2503 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego.
2016 1996 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1997 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 1793 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1761 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno
2016 1610 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1611 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie Gminy Zbiczno.
2016 1140 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno
2016 1141 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 516 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 514 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 515 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 279 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 4395 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 4396 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4393 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 4394 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4397 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 4400 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2015 4401 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
2015 4398 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 4399 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3469 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2015 3161 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2602 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2478 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2156 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
2015 2157 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 1927 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2015 1926 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1928 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1930 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2015 1929 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno.
2015 1791 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1792 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2015 1483 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1486 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 1198 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 1197 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 1200 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.
2015 1199 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2015 529 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno.
2015 528 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Zbiczno
2015 531 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
2015 530 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2015 442 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno
2015 424 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 373 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2015 378 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2014 3461 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3460 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3459 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2014 3464 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 3463 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3462 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 3166 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 2813 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 2725 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 2726 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2014 2415 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 1943 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2014 1944 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2014 1856 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 1559 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno.
2014 1348 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 482 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 461 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2014 460 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 462 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 464 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Zbiczno
2014 463 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4084 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 4083 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4082 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2013 4087 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 4086 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 4085 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2678 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno.
2013 2679 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Zbiczno
2013 2680 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Żmijewko
2013 2676 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Sumówko
2013 2677 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Zastawie
2013 2655 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzezinki
2013 2656 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciche
2013 2654 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Sumowo
2013 2652 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzydowo
2013 2653 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Najmowo
2013 2657 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipowiec
2013 2661 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2662 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2660 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno
2013 2658 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Czystebłota
2013 2659 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Gaj- Grzmięca
2013 2201 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2013 2199 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno.
2013 2203 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zbiczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2202 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 1449 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.
2013 1448 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1451 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Zbiczno w ramach programu pomocy de minimis
2013 1450 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2013 813 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok
2013 295 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno
2013 296 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3558 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3557 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 3560 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3559 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3208 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XiX/129/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 3207 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie
2012 3209 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 3211 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3210 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 2355 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2338 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2012 2339 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2012 374 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
2012 197 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2012 198 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 2777 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2776 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2775 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2011 2778 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2781 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2780 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2779 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2346 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbiczno
2011 2347 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Zbiczno
2011 2147 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Zbiczno
2011 2153 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno
2011 2154 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu placu zabaw
2011 1020 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zbiczno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1021 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1022 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Gminie Zbiczno i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 966 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7
2011 967 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2011 r.
2010 2861 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/232/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystośc i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2010 1452 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości
2010 405 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.
2009 1934 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1935 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/179/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1932 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/174/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1933 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2009 1938 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/182/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1937 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/181/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1936 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 1694 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 1695 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżaw, najmu i użyczenia.
2009 1508 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno.
2009 1312 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
2009 991 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbiczno.
2009 318 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 r